Skupina CSG představila nové globální logo se symbolem štítu. (Foto: CSG)

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group představila aktualizované logo, které je ústředním prvkem její nové vizuální identity. Na její přípravě spolupracovala s prestižním grafickým studiem Dynamo design, které se na tvorbu corporate identity významných společností specializuje. Součástí celého procesu jsou též nové webové stránky skupiny, které jsou nově umístěny na doméně czechoslovakgroup.com.

Příprava nové vizuální identity CSG trvala bezmála rok. Spolupráce s renomovaným grafickým studiem Dynamo design byla osvědčená, protože již dříve pro CSG připravovalo grafiku výročních zpráv za roky 2021 a 2022.

I díky této pozitivní zkušenosti studio uspělo v tendru, který skupina CSG pro svůj rebranding vypsala.

„Pro změnu naší vizuální identity jsme se rozhodli proto, abychom akcentovali naši proměnu v silného mezinárodního hráče s globálními ambicemi. V minulých letech se naše skupina díky úspěšným akvizicím rozrostla. Tuto proměnu odráží i náš nový slogan Heart, heritage, horizon. Srdce, dědictví, horizont. Vyjadřuje, že do našeho podnikání dáváme srdce, vážíme si odkazu našich předchůdců a díváme se do budoucnosti,“ řekl David Chour, výkonný ředitel CSG.

Základem nové identity je logo, ve kterém je nová typografie zkratky CSG doplněna názvem Czechoslovak Group v dominantnější pozici. Důležitým grafickým prvkem je červený symbol štítu.

Ten tvarově navazuje na kruhovou kresbu písmen CSG a vytváří těžiště celého loga. Oproti stávajícímu přináší nové logo větší dynamiku, zdůrazňuje sílu značky a komunikuje přínos firmy pro společnost.

„Štít primárně symbolizuje ochranu, zároveň evokuje zakřivení zeměkoule a naznačuje tak globální rozměr aktivit skupiny CSG. Další výhodou je možnost pracovat s tímto prvkem v rámci vizuálního stylu, kde se objevuje ve formě prostorového metalického objektu. Díky symbolu štítu bylo také možné vytvořit odlišující grafické prvky pro jednotlivé divize Defence, Ammo+, Mobility, Aerospace a Business Projects,“ uvedl Jan Šlégr, Senior Graphic Designer společnosti Dynamo design, autor nového vizuálního stylu.

Jednotlivé divize skupiny CSG, do kterých se CSG člení podle hlavních oborů svého podnikání, tak díky změně vizuálního stylu získaly nový výrazný grafický prvek, který je elegantně ale nepřehlédnutelně podřízen korporátní identitě celé skupiny.

Symboly divizí jsou odvozeny od štítu jakožto dominantního prvku nového loga CSG a tvoří silný jednotící prvek, který kromě již zmíněné ochrany a globálnosti vyjadřuje též jednotu a vzájemné synergie napříč skupinou CSG.

Přechod z lokální skupiny na globální brand doplňuje též změna internetové domény czechoslovakgroup.cz na czechoslovakgroup.com, na které se nově nacházejí aktualizované webové stránky skupiny.

Důvodem je, že stále větší počet společností CSG má výrobní podniky mimo teritorium bývalého Československa, a dokládá její postupnou internacionalizaci.

Dnes provozuje CSG výrobní podniky v osmi zemích na třech kontinentech.


O skupině CSG

Globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem má klíčové výrobní podniky v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Velké Británii a USA a své výrobky exportuje do celého světa.

CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v hlavních oborech svého podnikání. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis.

V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2022 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 25 mld. korun.

Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba malorážové munice. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech. (pet)