Teplárenské sdružení: Rada ERÚ by mohla snížit regulovanou složku ceny plynu o 10 %. (Ilustrační foto).

Z odpovědi Rady Energetického regulačního úřadu na žádost o vysvětlení nárůstu regulovaných složek plynu vyplývá, že přesun větší části nákladů provozovatele přepravní soustavy na zákazníky v ČR se projevuje v nárůstu regulované složky ceny plynu cca 10 %. Předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR se domnívá, že k přesunu nákladů provozovatele přepravní soustavy na tuzemské zákazníky není důvod a požádal Radu, aby dodržovala nařízení Evropské komise k sazbám za přepravu plynu.

„Rada Energetického regulačního úřadu může snížit regulovanou složku ceny plynu o 10 %, pokud neschválí neodůvodněný přesun části nákladů provozovatele přepravní soustavy na tuzemské zákazníky. Požádal jsem Radu, aby chránila zájmy zákazníků a dodržovala své rozhodnutí a metodiky regulace a zejména nařízení Evropské komise k sazbám za přepravu plynu.“

„Pokud bude cenové rozhodnutí vydáno v rozporu s přímo použitelným předpisem EU, mohlo by to vést k jeho neplatnosti,“ upozornil předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Rada Energetického regulačního úřadu odpověděla na žádost předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirka Topolánka o vysvětlení a zdůvodnění nárůstu regulovaných cen v plynárenství pro rok 2024. Z odpovědi vyplývá, že náklady na přepravu plynu pro domácí zákazníky se v nárůstu regulované složky ceny projeví cca 10 %.

Regulované ceny služby přepravy plynu v návrhu cenového rozhodnutí na rok 2024 byly ovlivněny především změnou alokačního klíče, který rozděluje aktiva a náklady provozovatele přepravní soustavy na vnitrostátní a tranzitní přepravu.

V letošním roce se tuzemští zákazníci podílí na nákladech přepravní soustavy 27 %, příští rok to má být 75,9 %.

Změna alokačního klíče byla podle Rady provedena s ohledem na mimořádné změny toků plynu v přepravní soustavě po vypuknutí války na Ukrajině, uvedlo ve svém vyjádření Teplárenské sdružení ČR.

Opatření je podle Rady ERÚ nezbytné pro zachování kritické infrastruktury a zajištění bezpečnosti dodávek pro konečné zákazníky.

Předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek s navýšením podílu tuzemských zákazníků na nákladech provozovatele přepravní soustavy nesouhlasí a zaslal Radě Energetického regulačního úřadu odpověď, v níž své stanovisko podrobně odůvodnil a požádal Radu, aby chránila oprávněné zájmy zákazníků, alokační klíč určující podíl vnitrostátních uživatelů na infrastruktuře provozovatele přepravní soustavy pro rok 2024 neměnila a při jeho případné pozdější změně postupovala standardním a transparentním způsobem v souladu s nařízením Komise 2017/460.

Z informací provozovatele přepravní soustavy vyplývá, že kapacita pro mezinárodní přepravu plynu je pro příští rok rezervována na srovnatelné úrovni s rokem 2021. Rozdíl je pouze v tom, že podle sdělení provozovatele přepravní soustavy mu hlavní ruský přepravce plynu přestal za rezervovanou kapacitu platit.

„Energetický regulační úřad nemůže po zákaznících v České republice požadovat, aby v regulované ceně za distribuci plynu fakticky platili dluhy hlavního ruského přepravce plynu, který přestal společnosti NET4GAS platit za rezervovanou kapacitu. Je na této společnosti, aby své pohledávky vymáhala po svém dlužníkovi,“ zdůraznil ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek.

Podle tepláren neobstojí ani tvrzení Rady Energetického regulačního úřadu, že zvýšení podílu tuzemských zákazníků na nákladech přepravní soustavy je nezbytné pro zachování kritické infrastruktury a zajištění bezpečnosti dodávek pro konečné zákazníky.

„Ze zprávy FitchRatings ze 4. října 2023 vyplývá, že provozovatel přepravní soustavy bude mít v roce 2024 dostatek hotovosti pro zajištění provozu i v případě, že by získal platby pouze za vnitrostátní přepravu plynu na úrovni letošního roku. Bezpečnost dodávek plynu pro konečné zákazníky tedy v příštím roce není nijak ohrožena ani v případě, kdy by platby za rezervovanou kapacitu v domácích výstupních bodech přepravní soustavy zůstaly na úrovni letošního roku,“ vysvětlil Hájek. (sfr)