Cenu CSG Industrie v rámci 22. ročníku České hlavy získal antikolizní systém zvyšující bezpečnost tramvajového provozu. (Foto: CSG)

Globální průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group je od letošního roku generálním partnerem České hlavy, nejprestižnějšího ocenění udělovaného vědcům, výzkumníkům a inovátorům. Jméno CSG nově nese cena Industrie, jedna z hlavních cen, která je udělovaná v rámci české obdoby Nobelovy ceny, jak se České hlavě často říká. Laureátem ceny CSG Industrie za rok 2023 v rámci 22. ročníku České hlavy se stal podnik Škoda Digital, člen Škoda Group, za svůj antikolizní systém vyvinutý pro tramvaje.

Firma je autorem nejvýznamnější inovace vzniklé na území České republiky na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací.

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group, která provozuje své výrobní podniky v osmi zemích na třech kontinentech, se stala generálním partnerem České hlavy a garantem CSG ceny Industrie z toho důvodu, aby podpořila inovativní společnosti v České republice.

CSG sama na inovace sází, protože je přesvědčena, že jen díky technologickému náskoku si dokážou její společnosti udržet konkurenceschopnost. Spolupracuje proto ve všech zemích, kde působí, s řadou univerzit i výzkumných pracovišť.

Bohuslav Přikryl (vpravo) blahopřeje Janu Hušákovi ze Škody Digital k ceně CSG Industrie. (Foto: CSG)

Mezi inovativní produkty vytvořených firmami spadajícími do skupiny CSG a jejich partnery z akademické či průmyslové oblasti patří například prototyp vodíkové Tatry, elektromechanický brzdový systém pro kolejová vozidla vyvinutá společností DAKO-CZ či radar RetWis 5+ společnosti Retia schopný detekovat živé organismy za nekovovými překážkami.

Dále je to munice ekologické řady Green Core vyvinutá italskou skupinou Fiocchi, která sestává z nábojnice z rozložitelného plastu a brokových kuliček vyrobených místo olova ze zdravotně nezávadného bizmutu.

„Jsem velmi potěšen, že tak silná skupina jako je CSG, spojila své jméno s Českou hlavou. Díky podpoře našich partnerů se mohl letošní, již 22. ročník, uskutečnit. Navazujeme na tradici, o kterou se hodně zasadili Arnošt Lustig, profesor Antonín Holý a další a postupně pracujeme na popularizaci vědy a výzkumu u české veřejnosti. Díky ceně Industrie plní Česká hlava také důležitou roli mostu mezi akademickou a podnikatelskou sférou, což byl od začátku jeden z hlavních cílů České hlavy,“ řekl Václav Marek, ředitel České hlavy.

O držiteli ceny CSG Industrie rozhodla v rámci 22. ročníku soutěže Česká hlava 2023 odborná komise České hlavy složená ze zástupců akademické sféry i průmyslových podniků. Jednotlivé laureáty představila na tiskové konferenci, která předcházela nedělnímu slavnostnímu vyhlášení České hlavy.

Odborná komise vyhlašuje kromě ceny Industrie také cenu Invence v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, cenu Lorem v oblasti zdravotnictví a dvě ceny Doktorandus pro studenty doktorského studijního programu: za technické a za přírodní vědy.

O držiteli hlavní ceny, Národní ceny vlády Česká hlava, rozhoduje na svém zasedání vláda České republiky.

Inovace roku: bezpečný provoz tramvají zajistí virtuální tunel

„Cena Industrie nese v letošním roce poprvé jméno naší průmyslově-technologické skupiny CSG a jsem rád, že ji získala inovace, která významně posiluje bezpečnost tramvajového provozu. Lidar a kameru, které v rámci antikolizního systému pro kolejová vozidla hromadné dopravy implementovala do tramvají společnost Škoda Digital, předčí v mnoha funkcionalitách zařízení dnes běžné používaná,“ uvedl profesor Bohuslav Přikryl, viceprezident pro výzkum a vývoj CSG Aerospace, který cenu Industrie na slavnostním večeru předává.

Antikolizní systém, za který společnost Škoda Digital cenu CSG Industrie získala, je vyvíjen v České republice a pilotně je testován na tramvajových soupravách ve finském Tampere.

Jeho hlavním benefitem je zabránění kolizím s velkými objekty, minimalizaci zranění pasažérů a velkých ekonomických škod. Zároveň systém výrazně snižuje riziko chyby lidského faktoru.

(Foto: CSG)

Systém je založen na kombinaci lidaru a kamery, přičemž lidar vysílá pro oko neviditelný laserový infračervený paprsek a jeho odrazy vytvářejí matice bodů.

Pokud se tedy paprsek odrazí od překážky, detekuje ji. Malé objekty o průřezu 1 m2 do 50 metrů, velké objekty, například osobní auto na 100 metrů.

Lidar je kombinován s kamerou, která sice neposkytuje informaci o vzdálenosti k objektu, ale má mnohem větší rozlišení a barevnou hloubku.

Systém po propojení s mapovými podklady trati a IMU jednotky, která poskytuje relativní údaje o poloze ze známého počátečního bodu, je schopen vytvořit virtuální tunel, tedy bezpečnou zónu pro bezkolizní průjezd vozidla, detekci překážek a sledování bezpečné brzdné vzdálenosti, to vše s přesností na centimetry.

Díky lidaru systém funguje i za tmy, kdy je snížena funkce kamery.


O Czechoslovak Group

Czechoslovak Group (CSG) je skupina navazující na tradici československého průmyslu, který vlastní český podnikatel Michal Strnad. CSG podporuje rozvoj tradičních českých, slovenských i zahraničních společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu.

Jeho součástí jsou například automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo výrobce radarů Retia. V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců.

V roce 2022 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 25 mld. korun. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci skupiny setkat na všech kontinentech a počet zákazníků skupiny se stále rozrůstá.

O České hlavě

Česká hlava je největší projekt pro rozvoj české vědecké a technické inteligence, tedy té části společnosti, která bývá mnohdy upozaděná, ačkoliv na ni stojí prosperita naší země.

Projekt vznikl před 19 lety z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a Profesorem Antonínem Holým s jediným cílem – vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž, kterou v tak hojné míře věnujeme třeba sportovcům či umělcům.

Česká hlava však není jen nejvyšší vědecké ocenění, ale řada vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti, ale i pomoc při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí a nastavení takových podmínek, které tuto synergii umožní a podpoří.

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako „česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava. (pet)