Do předčasného důchodu zamířilo rekordních 45 tisíc lidí. (Ilustrační foto)

Počet příjemců starobního důchodu v Česku se v roce 2022 meziročně snížil o 11 tisíc na 2,37 milionu osob. Ze 104 tisíc nově přiznaných starobních důchodů jich 45 tisíc bylo přiznáno lidem před dosažením řádného věku odchodu do důchodu. Průměrná výše starobního důchodu v prosinci 2022 činila 18 098 Kč, tedy meziročně o 2 645 Kč více.

Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Celkový počet příjemců důchodů v Česku se v roce 2022 meziročně snížil o 13 tisíc osob na 2,84 milionu osob, což představovalo 26 % populace. Mezi těmito důchodci bylo 1,18 milionu mužů (22 % ze všech mužů) a 1,67 milionu žen (30 % ze všech žen).

„Starobní důchod pobíralo 2,37 milionu osob, což představovalo většinu všech důchodců. Dále 414  tisíc osob pobíralo invalidní důchod, 24 tisíc samostatně vdovský nebo vdovecký důchod a 39 tisíc sirotčí,“ uvedla Helena Chodounská z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Počet starobních důchodců meziročně klesl o 10,6 tisíce. Zatímco u žen poklesl počet příjemkyň o téměř 11 tisíc na 1,42 milionu, u mužů zůstal počet starobních důchodců na úrovni 952 tisíc.

Průměrná výše starobního důchodu během roku 2022 vzrostla o 17,1 % na 18 098 Kč. Muži si opět přilepšili o něco více a jejich průměrný starobní důchod v prosinci 2022 dosáhl 19 807 Kč, tedy o 3 298 Kč více než v případě žen.

Rok 2022 přinesl zvýšený zájem o předčasné starobní důchody, které pobíralo 29 % ze všech příjemců plného starobního důchodu, zatímco v roce 2010 představovali příjemci předčasných důchodů 19 %. V roce 2022 bylo nově přiznáno 44,6 tisíce starobních důchodů před dosažením důchodového věku, což bylo téměř o 20 tisíc více než v předchozím roce.

Důvodem nárůstu bylo, že v roce 2022 došlo dvakrát k mimořádné valorizaci důchodů. Ze všech nově přiznaných plných starobních důchodů v roce 2022 jich bylo přiznáno předčasně 43 %.

„Průměrná výše nově přiznaného předčasného starobního důchodu v roce 2022 dosáhla 18 221 Kč, byla tedy o 2 220 Kč nižší, než při dosažení řádného důchodového věku,“ sdělila Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. (at)