Digitální zdravotní záznamy: zlepšení péče, méně chyb a úspora nákladů. (Ilustrační foto).

Digitalizace zdravotních záznamů a jejich standardizované sdílení otevře dveře celé řadě inovací ve zdravotním systému. Může napomoci zlepšení celkové péče o pacienty, poklesu míry chybovosti a v neposlední řadě také snížení administrativní zátěže pracovníků i nákladů zdravotních zařízení.

Sdílené elektronické zdravotní záznamy (EHR) přináší pro zdravotníky přístup k přesným, aktuálním a bezpečným informacím o pacientech. Technologie EHR je proto klíčovým prvkem v procesech digitalizace zdravotních systémů. Očekává se, že trh s EHR by měl do roku 2030 dosáhnout hodnoty 38,7 miliardy dolarů, což tento trend potvrzuje.

„Integrace sdílených EHR do zdravotnických zařízení přináší novou éru efektivity, zlepšení provozu a větší fokus na pacienta. Sdílení klíčových dat přinese jen výhody, a to jak pro poskytovatele zdravotní péče, tak i pro pacienty,“ říká Trent Sanders, Vice President společnosti Kyndryl pro oblast digitalizace zdravotnictví.

Kyndryl, největší světový poskytovatel IT služeb, se tomuto segmentu intenzivně věnuje po celém světě.


Jiří Batěk, Kyndryl


Pro shrnutí si vyjmenujme pět hlavních výhod, které sdílení zdravotní dokumentace přináší pro budoucnost zdravotnictví:

1) Zvýšení kvality péče

Rychlý přístup k informacím umožňuje zdravotním pracovníkům efektivněji sledovat anamnézy, vkládat poznámky a komunikovat s kolegy. To významně snižuje riziko lidských chyb a umožňuje pracovníkům soustředit se na kvalitní péči.

2) Lepší dostupnost a zapojení pacientů

Pacienti mají snadnější přístup ke svým lékařským záznamům a mohou aktivněji spolupracovat se svými lékaři. Online portály umožňují plánovat schůzky, žádat o léky na předpis a získávat informace.

3) Úspora nákladů

EHR umožňují zdravotnickým organizacím snížit podíl času vynaloženého na administrativu, optimalizovat využití přístrojů a pomůcek a zjednodušit účtování a vykazování péče jejím plátcům, což vede v konečném důsledku ke snížení nákladů a zvýšení efektivity.

4) Posílení kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů

EHR jsou obecně bezpečnější než papírové systémy, a to díky šifrovaným datům a přísným autentizačním protokolům.

5) Zvýšení dostupnosti systémů

Správně navržená EHR řešení umožňují bezpečně zálohovat data pacientů a urychlit obnovu při výpadcích systémů, což je pro segment zdravotnictví zásadní.


Jiří Batěk, Kyndryl


Digitalizace zdravotnictví v ČR

V oblasti digitální transformace českého zdravotnictví pozorujeme letos významný pokrok, zejména pokud jde o legislativní a přípravné kroky. Významným milníkem posledních týdnů bylo zejména uveřejnění první verze standardů elektronické zdravotní dokumentace Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Tyto standardy nyní procházejí procesem širšího odborného posouzení. Počátkem příštího roku by se měly stát závaznými předpisy pro adaptaci stávajících IT systémů u poskytovatelů zdravotních služeb. Tyto adaptace, plánované na roky 2024 a 2025, by pak měly umožnit základní celostátní interoperabilitu, tj. výměnu prvních standardních dokumentů mezi poskytovateli.

Standardizace a adaptace systémů by měla umožnit vytváření a provoz digitálních platforem, které propojí celý sektor zdravotnictví. To má zásadní význam v kontextu výrazně fragmentovaného českého zdravotnického prostředí a jeho izolovaných informačních systémů, které dosud nebyly kompatibilní.

Česká pobočka společnosti Kyndryl proto dlouhodobě intenzivně pracuje jak na cílené diskuzi mezi legislativními a vládními institucemi, pacientskými organizacemi, poskytovateli zdravotních služeb a dodavateli IT systémů, tak i na konkrétních krocích v implementaci interoperability a služeb elektronického zdravotnictví.

Zatím to vypadá, že digitalizaci českého zdravotnictví a zavedení sdílených EHR se blýská na lepší časy.

Jiří Batěk
Generální ředitel Kyndryl Česká republika