Další nepřítel na mušce: Evropská unie začíná regulovat metan v energetice. (Ilustrační foto)

Zástupci členských zemí Evropské unie a Evropského parlamentu dokončili vyjednávání o předpisu, který by pro energetické společnosti zavedl požadavky ohledně hlášení emisí metanu a jejich omezování. V případě potvrzení této předběžné dohody by se nařízení vztahovalo na dodavatele ropy, plynu a uhlí, a to dovozců surovin do EU.

Chystaná norma je prvním pokusem EU o regulaci emisí metanu. Ty výrazně přispívají ke skleníkovému efektu vedoucímu k oteplování klimatu. Nařízení je součástí strategie Fit for 55, která má Unii nasměrovat k 55% snížení uhlíkových emisí do konce dekády ve srovnání s rokem 1990.

Proti uvolňování metanu do ovzduší plánuje Unie bojovat skrze povinné kontroly a hlášení pro zpracovatele fosilních paliv. Povinnosti z toho plynoucí se budou zavádět během čtyř let po vstupu nařízení v platnost a součástí plánu jsou také požadavky na opatření zmírňující produkci daného skleníkového plynu.

Uvedla tisková zpráva Rady EU. Na dovozce fosilních paliv by se povinnost monitorovat emise vztahovala od začátku roku 2027.

Metan je druhým nejvýraznějším faktorem při oteplování klimatu hned po oxidu uhličitém. Výsledek vyjednávání musí schválit Evropský parlament a ministři členských států Unie.(at)