Veolia ve svých teplárnách pokročila v projktech na odchod od využívání uhlí.

Veolia ve svých teplárnách v České republice pokročila v projektech na odchod od využívání uhlí. V průběhu letních měsíců, kdy je výroba a distribuce omezena jen na dodávky teplé vody, Veolia pokročila v projektech zaměřených na odchod od využívání uhlí, zvýšení podílu alternativních paliv a rozšíření palivového mixu ve výrobě tepla a elektrické energie. 

Cílem byl nejen přechod od uhlí k čistším palivům, ale i větší diverzifikace paliv a snižování závislosti na jednom typu paliva, uvedla firma.

Pokračovaly také investice do technologií, které zvyšují spolehlivost a účinnost výroby a distribuce energií. Veškeré práce na zdrojích i sítích byly naplánované a koordinované tak, aby odstávky měly minimální dopad na zákazníky.

Mezi nejvýznamnější projekty, na kterých Veolia během léta pracovala, patří výstavba multipalivového kotle v Teplárně Přerov, který bude vyrábět teplo z biomasy a tzv. tuhých alternativních paliv, vyrobených z vytříděných nerecyklovatelných odpadů.

Dostavbou kotle bude dokončen přechod teplárny od uhlí na mix jiných ekologičtějších paliv.

Také v Olomouci proběhla přestavba uhelného kotle a výstavba nového kotle na špičkové výtopně.

V ostravské Elektrárně Třebovice probíhala výstavba nového turbogenerátoru, který dále zefektivní kogenerační výrobu tepla a elektřiny.

V Karviné a Frýdku-Místku pokračuje transformace provozů směrem k využívání tuhých alternativních paliv a biomasy doplněných o zemní plyn. Zároveň se podařilo prodloužit provoz uhelných kotlů tak, aby mohla být zabezpečena dodávka tepla i v případě nedostatku zemního plynu, což současně umožní snížit náklady oproti zemnímu plynu.

V Čechách Veolia Energie postavila nové kogenerační jednotky, které zefektivní dodávky tepla v Praze.

V Kolíně Veolia dokončovala přestavbu uhelného kotle na biomasu a úpravu stávajícího palivového hospodářství s cílem plnit nové nejpřísnější emisní limity a snížit spotřebu nejen uhlí, ale i zemního plynu.

„Příchod topné sezóny provázejí vysoké ceny paliv a dramatický vývoj na trzích s energiemi, ale i snahy vlády ČR zmírnit tyto dopady na domácnosti i firmy,“ podotkla ve své zprávě firma.

Veolia Energie zatím ceny dodávek tepla nezvyšuje, ke změnám by mělo dojít až s příchodem nového roku. O výši cen za dodané teplo na příští rok bude rozhodovat i vývoj situace na trhu s energiemi v posledních měsících letošního roku a další okolnosti. (sfr)