Do roku 2030 by se v ČR mohlo postavit 12-15 gigawatt nových solárních elektráren. (Ilustrační foto).

Do roku 2030 by se v ČR mohlo postavit přnejmenším 12-15 gigawatt nových solárních elektráren. Uvedl to Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace, v reakci na vládou schválený Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu.

Vláda schválila aktualizaci Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu (nebo také NEKP), který určuje parametry českého energetického mixu s ohledem na nutnost snižování emisí skleníkových plynů.

Obnovitelné zdroje mají do roku 2030 podle aktualizovaného plánu pokrývat 30 % české spotřeby energie, a kromě snížení emisí tak i posílit energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky, a zaručit nižší a stabilnější ceny pro spotřebitele.

„Oproti první verzi klimaplánu vidíme pozitivní posun v tom, že se drasticky zvýšily cíle v souladu s tím, co sektor dlouhodobě říká. Již v roce 2023 jsme tak splnili víc než polovinu cíle původního plánu. I tak ale aktuální verze podle nás není dostatečně ambiciózní a podceňuje schopnosti a možnosti sektoru.“

„Při odstranění bariér při povolování a při posílení distribučních a přenosových kapacit počítáme, že do roku 2030 by se mohlo postavit přinejmenším 12-15 gigawatt nových solárních elektráren,“ zdůraznil Krčmář s tím, že prostor pro zlepšení asociace vidí mimo jiné v deklarování cílů pro odstranění bariér při povolovacích procesech.

„Pro rozvoj OZE nemůžeme pouze spoléhat na akcelerační zóny, od kterých zatím nevíme, co od nich čekat a zda vůbec budou existovat dřív než v roce 2026 či později. Doufáme tedy, že se podaří cíl pro obnovitelné zdroje navýšit, a především jasně deklarovat, že se nejedná o horní strop a bude možné cíle i překročit.“

„Málo ambiciózní jsou pro nás i cíle v oblasti větrné energie, která díky své komplementaritě pomůže stabilizovat síť při masivním rozvoji solárních elektráren,“ dodal Krčmář.

„Nový plán pro energetiku a klima je rozhodně dobrým základem pro budoucí dekarbonizaci české ekonomiky. Oproti verzi z roku 2015, která zvyšovala podíl obnovitelných zdrojů jen o pár procentních bodů, míří letošní aktualizace téměř k zdvojnásobení podílu zelené energetiky.“

„Bezemisní energie však bude Česko potřebovat ještě ambicióznější cíle, pokud má zůstat zachovaná konkurenceschopnost naší ekonomiky a pokud chceme chránit domácnosti před výkyvy cen energie na trhu,“ uvedl k tomu Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Bude teď na společné práci nás všech, aby se podařilo prosadit tolik potřebné akcelerační zóny pro rychlejší rozvoj větrných a velkých fotovoltaických zdrojů, dokončit přijetí legislativy umožňující akumulaci a agregaci flexibility, zavést opravdu funkční model komunitní energetiky a nastavit obecně prostředí pro investory tak, aby pro ně Česko představovalo stabilní zemi otevřenou novým inovativním projektům čisté energetiky.“

„Jen pokud tyto příležitosti k dobrému nastavení podmínek využijeme, budeme moci vyrábět více domácí, zelené energie,“ dodal Sedlák.

Potenciál pro výstavbu nových čistých zdrojů je v Česku přitom obrovský. Za pomoci evropských fondů může Česko podle studie společnosti Deloitte vypracované pro Svaz moderní energetiky do 2030 vybudovat 17 gigawattů nových bezemisních zdrojů, zejména větrných a slunečních elektráren.

Naopak, pokud potenciál nebude využit, hrozí, že evropské zdroje peněz vyschnou a budování nových zdrojů po roce 2030 bude mnohem dražší, podotkla Solární asociace.

Zároveň celoevropský cíl zvyšování podílu OZE na spotřebě energií je podle nedávno schválené směrnice RED III na úrovni 42,5 % v roce 2030 potenciálním navýšením cíle na 45 %. Česká republika tak bude v produkci čisté energie zaostávat za evropským průměrem a měla by se pokusit se co nejvíce evropskému cíli přiblížit.

„Aktualizovaný NEKP reaguje adekvátně na výrazné změny energetického trhu, zejména v otázce násobně vyšších cílů v oblasti OZE, což je dobrá zpráva. Je však důležité, aby stát nezapomněl i na konkrétní cíle v oblasti akumulace energie a flexibility.“

„Zajištění dostatečných kapacit úložišť energie a zdrojů flexibility, zejména na straně spotřeby, je totiž nutné nejen pro bezpečný a stabilní rozvoj OZE, ale členským státům stanovení závazných cílů i v této oblasti ukládá i Evropská unie,“ upozornil Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ. (sfr)


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Návrh plánu dekarbonizace ČR schválen: Podíl OZE dosáhne 30 procent do roku 2030