Firmy v roce 2022 snížily spotřebu plynu téměř o 20 procent. (Ilustrační foto)

Spotřeba zemního plynu u firem s více než 20 zaměstnanci v roce 2022 v Česku meziročně klesla o 19,6 procenta. Roční spotřebu podniků tvořilo 4,61 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Spotřeba černého uhlí meziročně klesla, zatímco spotřeba hnědého uhlí stoupla. O téměř 12 procent vzrostla v případě motorového benzinu, kdežto u nafty se mírně snížila. Nejvýraznější meziroční změnou byl pokles spotřeby zemního plynu.

Data zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V roce 2022 spotřeba černého uhlí klesla o 10,6 procenta, ale u hnědého uhlí stoupla o 13 procent. Spotřeba tak přibližně kopírovala vývoj tuzemské těžby uhlí. Koks byl z 91,9 procenta spotřebován na výrobu základních kovů, v hutním zpracování kovů a ve slévárenství. Meziročně jeho celková spotřeba poklesla o 8,9 procenta.

Celková spotřeba motorového benzinu vzrostla v roce 2022 o 11,6 procenta, naproti tomu u motorové nafty klesla o 1,7 procenta. V sektoru průmyslu ale spotřeba nafty mírně vzrostla. Zhruba polovinu nafty užívá sektor dopravy.

Spotřeba zemního plynu se loni snížila o 19,6 procenta. Byl zde patrný vliv geopolitické situace a s tím související růst cen na trzích. Spotřeba se snížila ve všech odvětvích, kde je plyn nejvíce užíván. Největším uživatelem byla odvětví energetika a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, tedy například skla. Celková spotřeba elektrické energie klesla o 0,8 procenta, přičemž v sektoru služeb se naopak zvýšila. (at)