Těžce zadlužená vláda ČR začala rozdávat lidem dotace v programu "Oprav dům po babičce".

Zadlužený stát začal rozdávat lidem peníze v programu „Oprav dům po babičce“. Dotace vyplácí Státní fond životního prostředí, který zahájil příjem žádostí o dotaci Oprav dům po babičce i o další dotace na energetické renovace rodinných domů z programu Nová zelená úsporám.

Vláda ČR vyplácí masivní dotace, i když dlouhodobě hospodaří s enormními deficity. Jen v letošním roce má schodek státního rozpočtu dodáhnout 295 miliard korun. V připravovaném rozpočtu na rok 2024 počítá Fialova vláda s deficitem ve výši 252 miliard korun.

Dotační program „Oprav dům po babičce“ je určen pro vlastníky nemovitostí, kteří jsou ekonomicky aktivní. Tj. například pro zaměstnance, podnikatele a živnostníky, zletilé pracující studenty, rodiče na mateřské dovolené, ale i pracující důchodce.

„Oprav dům po babičce“ nabídne čerpání dotace včetně bonusů předem všem žadatelům, kteří se rozhodnou pro komplexní zateplení. Realizaci zateplení pak mohou doplnit o další podporovaná opatření, i na ně získají dotační prostředky zálohově.

Oprav dům po babičce má za cíl napomoct obnově starších domů a tím zabránit zabírání úrodné půdy na výstavbu.

Na zateplení domu lze dostat až milion korun, maximálně však do výše 50 procent nákladů.

Další statisíce je možné obdržet například na fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo, zachycování dešťové vody a podobně.

Podmínkou je, že nikdo z členů domácnosti nevlastní jiný rodinný dům, byt nebo podíl v bytovém družstvu a podpořenou nemovitost bude domácnost využívat k trvalému bydlení nejméně dalších deset let po udělení dotace.

Rodinám s dětmi bude dotace navýšena o padesát tisíc korun za každého nezletilého potomka. O dalších deset procent může být dotace navýšena, pokud bude dům v sociálně vyloučené lokalitě.

Peníze budou v rámci dotace vyplaceny předem, od příštího roku pak bude možné u stavebních spořitelen požádat i o zvýhodněný úvěr.

Současně se opět rozběhl příjem žádostí o dotace z programu Nové zelené úsporám na rodinné domy.

Ty se však od programu „Oprav dům po babičce“ liší v tom, že není omezen okruh žadatelů na ekonomicky aktivní a také zde nebudou peníze vypláceny zálohově.

Nová zelená úsporám podpoří celkové i dílčí renovace stávajících rodinných domů a výstavbu domů v nejúspornějším energetickém standardu.

Zájemci mohou požádat o finanční příspěvek na zateplení, výměnu zdrojů tepla a instalaci obnovitelných zdrojů energie, systémy na efektivní využívání vody, zelenou střechu nebo dobíjecí stanici pro elektromobil. Dotace bude vyplacena po realizaci úsporných opatření a může pokrýt až polovinu způsobilých výdajů.

Od letošního ledna běží program pro domácnosti s nižšími příjmy nazvaný „Nová zelená úsporám Light“ na jednoduché zateplení, výměnu oken a vchodových dveří a instalaci solárního ohřevu vody. Program určený příjemcům starobního či invalidního důchodu nebo příspěvku na bydlení oslovil už využilo více než 40 tisíc domácností. (sfr)