Většina e-shopů porušuje právní předpisy, kontrolami ČOI neprošlo 131 z 152 obchodů. (Ilustrační foto)

Česká obchodní inspekce (ČOI) pokračovala ve svých kontrolách internetových obchodů i v průběhu druhého čtvrtletí tohoto roku. Celkem bylo provedeno 152 kontrol. Ve 131 případech byla zjištěna porušení právních předpisů. Bylo uděleno celkem 180 sankci v celkové výši přes 3 miliony korun.

Výsledky těchto kontrol naznačují, že na poli internetového prodeje dochází k porušování spotřebitelské legislativy. Hlavními oblastmi nedostatků jsou nedostatečné informace týkající se prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb.

„Výsledky kontrol za 2. čtvrtletí roku 2023 potvrdily, že v oblasti internetového prodeje dochází k porušování spotřebitelské legislativy. Nedostatky přetrvávají zejména u poskytování informací o prodávaných výrobcích nebo poskytovaných službách. Kontroly budou i v následujícím období cíleny na internetové obchody, které na základě zkušeností z předchozích období nebo z poznatků poskytnutých ČOI spotřebitelskou veřejností nebo jinými orgány státní správy a samosprávy, porušovaly právní předpisy v dozorové pravomoci ČOI,“ říká k výsledkům kontrolní akce ředitel ČOI Jan Štěpánek.

V období od 1. dubna do 30. června 2023 prováděla ČOI 152 kontrol zaměřených na internetové obchodování na českém trhu. Hlavním cílem těchto kontrol bylo ověřit dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. Celkově bylo zjištěno porušení právních předpisů ve 131 případech, což představuje 86,2 %.

Kontroly nejsou reprezentativním vzorkem všech internetových obchodů v České republice, ale byly zaměřeny na subjekty, u kterých existovalo riziko porušení právních předpisů. Kontroly zahrnovaly jak fyzické, tak právnické osoby, které provozují obchodní aktivity v online prostředí.

Z výsledků kontrol vyplynulo, že většina provozovatelů elektronických obchodů nesplňuje požadavky ohledně poskytování informací týkajících se reklamací, nákupních podmínek, služeb a výrobků. Tak neinformují spotřebitele o možnostech mimosoudního řešení sporů.

Na základě zjištěných porušení právních předpisů nabylo v období od 1. dubna do 30. června 2023 právní moci 180 sankcí v celkové výši 3 000 500 Kč. (at)

Zdroj: https://www.coi.cz/kontroly-e-shopu-ve-2-ctvrtleti-2023/