Síkela připravuje dlouhodobou vizi pro rozvoj české ekonomiky. (Ilustrační foto)

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela oznámil na konferenci Asociace pro zahraniční investice (AFI) přípravu vize pro dlouhodobý rozvoj českého hospodářství a jeho modernizaci. Vize by podle ministra měla přijmout globální vývoj v podobě procesu dekarbonizace, elektromobility, digitalizace či nového důrazu na ekonomickou bezpečnost.

„Naše hospodářství není flexibilní, není odolné vůči negativním vnějším i vnitřním vlivům a nedokáže se dostatečně zaměřit na oblasti, které by mu přinesly odpovídající přidanou hodnotu. Abychom tento trend změnili, potřebujeme dát našemu hospodářství jasný směr. Potřebuje realistické zhodnocení silných a slabých stránek a na základě toho načrtnout vizi pro další pokrok,“ uvedl Síkela.

Ministr se svým týmem připravuje Hospodářskou strategii České republiky. Na přípravě má Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracovat s podnikateli, ostatními rezorty i celým politickým spektrem.

„Jejím základem bude přijmout moderní svět a jeho ekonomiku takovou, jaká je. Světová ekonomika přijala za svou potřebu dekarbonizace a dalších na to navázaných procesů a zároveň naplno využívá možnosti, které jí nabízí čím dál rychlejší digitalizace a vzestup umělé inteligence,“ uvedl ministr.

Světová ekonomika vynakládá obrovské prostředky k tomu, aby tyto změny proběhly, a proto se v tomto procesu skrývá velká přidaná hodnota.

„Cílem naší vize tedy bude stanovit, jak tyto změny využít ve prospěch modernizace českého hospodářství,“ dodává Síkela.

Klíčové oblasti, na které se bude nová Hospodářská strategie zaměřovat k modernizací české ekonomiky jsou následující segmenty:

Vnitřní rozvoj: Zaměří se na konkrétní legislativní změny, které mají podpořit investice a urychlit rozvoj. Například novela zákona o investičních pobídkách či liniového zákona, která urychlí povolování staveb.

Investice do vzdělávání a lidských zdrojů: Zaměří se zejména posilování kvality výzkumu, vývoje a inovací. Neobejde se bez rozumného využívání ekonomické migrace jako dalšího zdroje růstu.

Zahraniční spolupráce: Aktivní politika v rámci Evropské unie a prohlubování obchodních vztahů s důvěryhodnými partnery

Ekonomická bezpečnost: Zohlednění nového rozměru ekonomické bezpečnosti v rozhodování o umístění strategických technologií a zajištění surovin.

„Je samozřejmé, že Hospodářská strategie se zaměří na silné stránky České republiky, které se už nyní projevují v praxi. Budou v ní tak do velké míry zahrnuta opatření a kroky, které nyní podnikáme,“ řekl ministr.

Velkým úkolem pro české hospodářství bude podle něj pomoc českému autoprůmyslu s přizpůsobením se rozvoji elektromobility. Proto vláda vkládá takové úsilí do získání projektu gigafactory na našem území.

„V rozvoji elektromobility, ale také v procesu dekarbonizace energetiky bude hrát roli také polovodičový průmysl. My nyní usilujeme o to, abychom v České republice pomohli s takovým rozvojem této oblasti, který nám pomůže stát se evropskou čipovou velmocí,“ doplňuje Síkela.

Další oblastí, ve které má Česká republika podle ministra velký potenciál do budoucnosti, je jaderná energetika. Proces dekarbonizace je podle MPO nutný, ale také navázaný na potřebu zajistit si dostatek energie její výrobou pomocí jaderných zdrojů.

„A toho my můžeme využít. Velkou roli v tom kromě klasických nových jaderných bloků mohou sehrát i malé a střední modulární reaktory, na jejichž rozvoj se připravujeme a obecně vytváříme vhodné rámcové podmínky a předpoklady pro rozvoj jádra,“ řekl ministr Síkela.

Na přípravě strategie bude Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracovat s podnikateli, ostatními rezorty i celým politickým spektrem.

„Pokud má být naše vize skutečně dlouhodobá, musí se na ni totiž shodnout široká veřejnost. Pro mě bude nesmírně důležitá spolupráce s těmi, kteří po nutnosti inovací nezačali volat oportunisticky až nyní, kdy bylo jasné, že se nám to vyplatí. Chci tedy spolupracovat také s inovátory, kteří se zmíněným oblastem věnují dlouhodobě,“ dodal Síkela s tím, že o vývoji přípravy strategie bude veřejnost informovat průběžně a hotovo by chtěl mít přibližně v polovině příštího roku. (at)