Nezaměstnanost v srpnu v Česku mírně vzrostla na 3,6 procenta. (Ilustrační foto)

V srpnu stoupla míra nezaměstnanosti v Česku o desetinu procentního bodu na 3,6 procenta ve srovnání s předchozím měsícem. Celkem 260 803 lidí bylo nezaměstnaných. Jedná se tedy o nárůst o 1870 osob. Naopak počet dostupných pracovních pozic klesl a 281 207, což je o přibližně 4400 míst méně než v červenci.

Data zveřejnil Úřad práce České republiky.

V srpnu loňského roku byla míra nezaměstnanosti 3,4 procenta, a to s téměř 252.000 lidmi bez práce a více než 312.000 volnými pracovními místy.

Nezaměstnanost v Česku od března do června klesala, ale v červenci a srpnu zažila mírný nárůst. Odborníci očekávají stagnaci nebo mírný růst v následujících měsících. V rámci Evropské unie má Česká republika dlouhodobě jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti.

„Podíl nezaměstnaných osob se stále drží na nízkých hodnotách a v porovnání s dalšími státy EU si stojí Česká republika velmi dobře. V létě pozorujeme dlouhodobě pokles aktivity firem, pokud jde o přijímání nových zaměstnanců. V následujících měsících může nezaměstnanost stagnovat či mírně vzrůst, což ale odpovídá klasické vývojové křivce. Rád bych také poděkoval všem zaměstnavatelům, kteří trh práce formují a podílejí se na vytváření pracovních míst,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v srpnu v Ústeckém kraji s 5,4 procenty lidí bez práce, následuje Moravskoslezský kraj se 4,9 procenty nezaměstnaných. Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti byla opět v Jihočeském kraji s 2,6 procenty. Zlínský a Vysočina kraje měly stejnou míru nezaměstnanosti – 2,7 procenta.

V průměru připadalo na jedno volné pracovní místo 0,9 uchazeče o zaměstnání. Největší konkurence na pracovním trhu byla v Karvinsku, kde na jedno místo připadalo deset zájemců. Následovalo Bruntálsko s 5,5 uchazeče na jedno pracovní místo a Mostecko s 4,5 uchazeče na pozici.

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 15 046 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou (červenec 15 328 osob). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 31. 8. 2023 zaevidovalo na ÚP ČR celkem 45 004 (červenec 43 589) osob s dočasnou ochranou. Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je v případě této skupiny klientů jazyková bariéra. (at)

Zdroj: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/i-pres-mirny-narust-nezamestnanosti-v-srpnu-odeslo-z-evidence-uradu-prace-cr-temer-33-tisic-lidi