Domácnosti v Česku loni zvýšily své výdaje o 14 %. Koupily si za to však méně.

Výdaje českých domácností loni vzrostly o téměř 14 procent. Vzhledem k inflaci si domácnosti za své výplaty koupily méně zboží. Vyplynulo to ze zprávy Českého statistického úřadu. V roce 2022 činily roční spotřební výdaje domácností v Česku 180 773 Kč na osobu, což je 15 064 Kč na osobu a měsíc.

Oproti výdajům v roce 2021 došlo k nárůstu o 13,7 procenta. Po zohlednění růstu cen o 15,1 procenta v roce 2022 se však výdaje domácností v reálném vyjádření propadly o 1,2 procenta.

Dlouhodobě nejvýznamnější jsou podle Českého statistického úřadu výdaje za bydlení a energie (v roce 2022 tvořily 23,4 %),  potraviny a nealkoholické nápoje (19,4 %).

Naopak nejnižší podíly výdajů domácností tvoří skupiny vzdělávání (loni necelé 1 %) a zdraví (zhruba 3 %), což má příčinu v systému českého školství a zdravotnictví, kde je na rozdíl od zahraničí stále ve velké míře řada služeb poskytována tzv. bezplatně.

Za energie domácnosti v roce 2022 zaplatily o 15,5 procenta více než o rok dříve, což bylo ovlivněno především vyššími platbami za elektřinu, plyn a uhlí.

Mezi roky 2020 a 2021 vzrostly tyto výdaje jen o necelá 3,5 procenta. Výdaje za pohonné hmoty byly v roce 2022 vyšší o 33,5 procenta, zatímco v roce 2021 o šest procent.

„Výsledky šetření Statistiky rodinných účtů za rok 2022 ukazují na postupný návrat domácností k výdajům, které byly vzhledem k protiepidemickým opatřením v předchozích dvou letech nuceny omezovat. Konkrétně se jednalo o rekreaci, kulturu, sport a veřejné stravování,“ uvedla Táňa Dvornáková, vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ. (sfr)


PLNÝ TEXT ZPRÁVY ČSÚ, 5. 9. 2023

V roce 2022 činily roční spotřební výdaje domácností v Česku téměř 181 tisíc korun na osobu, meziroční nárůst dosáhnul necelých 14 procent. Reálně však výdaje poklesly o více než jedno procento. Vyšší ceny elektřiny, plynu a uhlí zapříčinily výrazné meziroční zvýšení výdajů za energie o 15,5 procenta, v případě pohonných hmot dokonce o 33,5 procenta.

Spotřební výdaje domácností v Česku v roce 2022 dosáhly roční hodnoty 180 773 Kč na osobu, v měsíčním vyjádření 15 064 Kč na osobu. Oproti výdajům v roce 2021 došlo k nárůstu o 13,7 %. Po zohlednění růstu cen o 15,1 % v roce 2022 byly výdaje domácností v reálném vyjádření nižší o 1,2 %.

Dlouhodobě nejvýznamnějšími skupinami jsou výdaje za bydlení a energie (v roce 2022 tvořily 23,4 %) a potraviny a nealkoholické nápoje (19,4 %). Naopak nejnižší podíly výdajů domácností tvoří skupiny vzdělávání (loni necelé 1 %) a zdraví (zhruba 3 %), což má příčinu v systému českého školství a zdravotnictví, kde je na rozdíl od zahraničí stále ve velké míře řada služeb poskytována bezplatně.

Na výdajích domácností se významně odrazil vliv růstu cen. Za energie domácnosti v roce 2022 zaplatily o 15,5 % více než o rok dříve, což bylo ovlivněno především vyššími platbami za elektřinu, plyn a uhlí. Mezi roky 2020 a 2021 vzrostly tyto výdaje jen o necelá 3,5 %. Výdaje za pohonné hmoty byly v roce 2022 vyšší o 33,5 %, zatímco v roce 2021 o 6 %.

„Výsledky šetření Statistiky rodinných účtů za rok 2022 ukazují na postupný návrat domácností k výdajům, které byly vzhledem k protiepidemickým opatřením v předchozích dvou letech nuceny omezovat. Konkrétně se jednalo o rekreaci, kulturu, sport a veřejné stravování,“ uvedla Táňa Dvornáková, vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ.