Národní rozvojový fond s rozsáhlým týmem expertů od vzniku nepodpořil žádný projekt, ale hospodaří se ztrátou. (Ilustrační foto)

Národní rozvojový fond (NRF) měl rozhýbat soukromé investice hlavně do infrastruktury. Čtyři komerční banky se s předchozí vládou dohodly a slíbily do něj vložit až sedm miliard korun. Hospodaření fondu ale loni skončilo devítimilionovou ztrátou a za celé tři roky fungování nepodpořil ani jediný projekt. Banky přesto počítají s tím, že fond fungovat začne. Informaci zveřejnila Česká televize. 

NRF vznikl již na konci roku 2020. Národní rozvojový fond za 3 roky své existence nefinancoval žádný projekt. Roční provoz Fondu stojí přibližně 11 milionů korun. Z velké části se jedná o platy manažerů, správní náklady a další. Hlavními investory fondu jsou v této době Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit Bank.

Nákup 180 vagonů pro dálkovou dopravu mohl být prvním projektem, který Národní rozvojový fond podpořil. České dráhy se ale nakonec rozhodly pro jiný způsob financování. Jiný vhodný projekt se pro fond zatím najít nepodařilo.

„Takové projekty mají vznikat ze strany zadavatelů, což je stát, což jsou jednotlivá ministerstva nebo státní organizace. Je tady stále hodně peněz a příliš mnoho tradičních příležitostí, jak financovat investice,“ okomentoval pro Českou televizi generální ředitel Komerční banky a prezident České bankovní asociace Jan Juchelka.

Se zřízením fondu přišla vláda bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) namísto sektorové daně. Banky do něj mají vkládat část dividend a takto získané prostředky pak mají sloužit například k rozvoji infrastruktury v Česku.

Podle předsedy představenstva NRF byl hlavní problém v původním nastavení fondu.

„Nastavoval se někdy v předcovidové době a bylo to zkrátka z dnešního pohledu velice úzké,“ upozornil Martin Bartyzal.

Banky stále počítají s tím, že fond začne fungovat.

„Náš závazek investovat v počátku až miliardy korun do projektů v Národním rozvojovém fondu bezpochyby trvá. Je pravda, že bohužel během tří let nám jako investorům nebyl předložen žádný projekt v investovatelné podobě. Nicméně my věříme, že v dohledné době se toto snad změní,“ řekl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Aktivity fondu podporujeme. Primárně jde o projekty z oblasti dopravní infrastruktury, zdravotnictví, obnovitelné energetiky, životního prostředí nebo municipalit. Obecně je možné konstatovat, že žádný z diskutovaných projektů zatím není ze strany státu připraven k realizaci v horizontu nejbližších týdnů,“ uvedla Michaela Průchová z oddělení externí komunikace ČSOB.

Národní rozvojový fond spadá do skupiny Národní rozvojové banky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem financí a ministerstvem pro místní rozvoj.

Ministerstvo průmyslu zakládá Státní investiční a rozvojovou společnost. Ta prý nijak nesouvisí s Národním rozvojovým fondem. Zaměřovat se má na činnosti spojené s přípravou strategických podnikatelských ploch.

„Není investice jako investice. Problémy, které se budou řešit, jsou v každé situaci odlišné, proto je správné, aby se instituce lišily. Nedostatek ploch pro investice vnímáme posledních deset let, to není otázka posledního roku, takže je dobře, že se tato vláda odhodlala,“ řekl pro Českou televizi předseda Sdružení pro zahraniční investice Kamil Blažek.

V představenstvu Fondu jsou bankéři Jan Barta, Martin Bartyzal a Lenka Novotná. Členové dozorčí rady Fondu jsou Jiří Kunert, Marek Ditz a Petr Kratochvíl.

Národní investiční rada (NIR) je poradní orgán Národního rozvojového fondu SICAV. Jeho hlavním úkolem je vyjadřovat se k zásadním strategickým otázkám týkajícím se investiční činnosti fondu, jako jsou například stanoviska k investičním strategiím jednotlivých zřizovaných podfondů. NIR je složen jak ze zástupců hlavních investorů, jimiž jsou v této době Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Unicredit Bank, tak státu. Členové NIRu jsou Pavel Kysilka – předseda, Daniel Heler, Vazil Hudák, Petr Zahradník, Radek Špicar, Jitka Haubová, Miroslav Zámečník, Jan Troják, Aleš Barabas.

O budoucnosti Národního rozvojového fondu nyní zainteresované strany vedou diskuzi. Výsledek by měl být podle představenstva fondu jasný v následujících několika týdnech až měsících. (at)