Tescoma dostala od ÚOHS pokutu 64 milionů za to, že obchodníkům nařizovala minimální ceny. (Ilustrační foto: redakční koláž).

Tuzemský výrobce a prodejce kuchyňských potřeb Tescoma dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu téměř 64 milionů korun za to, že několik let stanovoval odběratelům minimální ceny. Tím podle ÚOHS porušil česká i unijní pravidla hospodářské soutěže.

Jelikož Tescoma s úřadem spolupracovala na narovnání, byla jí výše pokuty významně snížena.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti Tescoma pokutu ve výši 63 952 000 korun za mnohaleté porušování českých i unijních pravidel hospodářské soutěže.

Pokuta VŠAK byla společnosti významně snížena za spolupráci a za narovnání s Úřadem. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a již nabylo právní moci.

ÚOHS zjistil, že Tescoma od konce roku 2015 do poloviny roku 2021 určovala svým odběratelům tzv. minimální maloobchodní ceny, za které prodávali její zboží koncovým spotřebitelům.

„Odběratelé tedy nemohli zboží prodávat levněji, než určila společnost Tescoma. Zahájení a trvání obchodní spolupráce s odběrateli podmiňovala Tescoma právě dodržováním minimálních maloobchodních cen. Prováděla také kontroly dodržování tohoto požadavku a vyzývala odběratele k navýšení cen na stanovenou úroveň,“ uvedl ÚOHS ve zprávě.

Pevné stanovení minimální ceny není v moci distributorů či dodavatelů. Ti mohou maloobchodní cenu pouze doporučit, nikoliv nařídit. V opačném případě by docházelo k omezení konkurence mezi maloobchodními prodejci, kteří nemohou o zákazníka soutěžit prostřednictvím ceny, zdůraznil ÚOHS.

„Vzhledem k dlouhodobosti protisoutěžního jednání mohla být uložená pokuta výrazně vyšší. Úřad však zohlednil nadstandardní spolupráci ze strany účastníka řízení, zavedení účinného soutěžního compliance programu a splnění podmínek pro narovnání, za což pokutu zásadním způsobem snížil,“ upřesnil úřad. (sfr)


PLNÝ TEXT ZPRÁVY ÚOHS, 18. 7. 2023

TESCOMA PORUŠILA ZÁKON, ZA OMEZOVÁNÍ CENOVÉ SOUTĚŽE MEZI PRODEJCI ZAPLATÍ TÉMĚŘ 64 000 000 KČ

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti TESCOMA s.r.o. pokutu ve výši 63 952 000 korun za mnohaleté porušování českých i unijních pravidel hospodářské soutěže. Pokuta byla společnosti významně snížena za spolupráci a za narovnání s Úřadem. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a již nabylo právní moci.

Podle zjištění Úřadu společnost TESCOMA s.r.o. (dále jen „TESCOMA“) v období od 3. 12. 2015 do 15. 6. 2021 určovala svým odběratelům tzv. minimální maloobchodní ceny, za které prodávali jeho zboží koncovým spotřebitelům. Odběratelé tedy nemohli zboží prodávat levněji, než určila společnost TESCOMA. Zahájení a trvání obchodní spolupráce s odběrateli podmiňovala TESCOMA právě dodržováním minimálních maloobchodních cen. Prováděla také kontroly dodržování tohoto požadavku a vyzývala odběratele k navýšení cen na stanovenou úroveň.

Distributoři či dodavatelé mají možnost stanovit svým odběratelům/prodejcům doporučené maloobchodní ceny. Nesmí se však jednat o stanovení pevné nebo minimální ceny, protože poté dochází k omezení konkurence mezi maloobchodními prodejci, kteří nemohou o zákazníka soutěžit prostřednictvím ceny.

Úřad tedy rozhodl, že soutěžitel TESCOMA uzavíral a plnil se svými odběrateli zakázané dohody o přímém určení cen pro další prodej, jejichž cílem bylo narušení hospodářské soutěže a k jejímuž narušení došlo na území České republiky na trhu skleněných, keramických, stolních a kuchyňských potřeb pro domácnost, přičemž tyto dohody byly způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie.

Vzhledem k dlouhodobosti protisoutěžního jednání mohla být uložená pokuta výrazně vyšší. Úřad však zohlednil nadstandardní spolupráci ze strany účastníka řízení, zavedení účinného soutěžního compliance programu a splnění podmínek pro narovnání, za což pokutu zásadním způsobem snížil.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/101 – S0262/2021