PRE vyhodnotila motivační program: 81 % odběrných míst v zimě snížilo spotřebu elektřiny. (Ilustrační foto).

Pražská energetika vyhodnotila motivační program pro zákazníky. Zjistila, že 81 % odběrných míst v zimě snížilo spotřebu elektřiny. PRE připíše na zákaznické účty celkem 65 milionů korun.

PRE vloni na podzim vyzvala své zákazníky, aby během nadcházející topné sezóny snížili spotřebu elektřiny. Princip akce s názvem Prémie spočíval v tom, že zákazníci z řad domácností na začátku a na konci topné sezóny nahráli na speciální webovou stránku PRE fotografie zachycující stav elektroměrů.

Pokud se jim podařilo v období od listopadu 2022 do března 2023 dosáhnout ve srovnání s předchozí topnou sezónou snížení spotřeby elektřiny, bude jim připsána na zákaznický účet finanční prémie. V závislosti na distribuční sazbě a hodnotě snížení spotřeby jde o částku od 750 do 3000 korun.


Pravidla byla následující:

Běžná domácnost s jednotarifní sazbou (používá elektřinu jen ke svícení, případně k vaření):
Úspora 5 % = prémie 750 Kč
Úspora 10 % = prémie 1 500 Kč

Domácnost s dvoutarifní sazbou (bojler, případně elektrické topení):
Úspora 10 % = prémie 1 500 Kč
Úspora 20 % = prémie 3 000 Kč


Do akce se vloni na podzim zapojilo zasláním první fotografie (či prvních fotografií v případě dvoutarifu) celkem 61 451 odběrných míst. Druhé fotografie pak letos na jaře zaslali zákazníci z celkem 54 432 odběrných míst, což tvoří úspěšnost v kompletním zapojení do akce ve výši 88,58 %.

Z toho 42 072 fotografií připadá na odběrná místa s jedním tarifem a 12 360 na odběrná místa s dvoutarifní distribuční sazbou.

Výsledná data jsou po vyhodnocení poměrně překvapivá a potěšující, protože lidé byli úspěšní a spotřebu snížili ve většině případů. Zákazníci v přepočtu na odběrná místa snížili spotřebu v 81 % případů.

Těch, kteří snížili svoji spotřebu do té míry, že dosáhli na připsání motivačního bonusu, bylo 73 %. Jinak řečeno, 73 % fotografií zaslaných při druhé fázi prokázalo snížení spotřeby ve srovnání s minulým obdobím v požadovaném rozsahu.

Zajímavé je, že zákazníci v obou skupinách dosáhli ve většině případů dokonce na vyšší úroveň slevy. Nečekané to může být především u domácností s jednotarifem, které elektřinou netopí, protože zde je obtížnější úspory dosáhnout.

Konkrétně z již uvedených 42 072 odběrných míst s jednotarifem snížilo meziročně spotřebu o více než 10 % 26 928 odběrných míst a lidé zde dosáhli na prémii ve výši 1 500 Kč. Dalších 4 467 míst s jednotarifem (tj. 11 % zapojených do akce) snížilo spotřebu o 5 až 10 % a dosáhlo tak na prémii ve výši 750 Kč.

Zbylých 26 % odběrných míst buď dosáhlo úspory do 5 %, nebo nedosáhlo vůbec.,

Obdobná je situace i v případě dvoutarifních distribučních sazeb. Vyšší motivační pobídky v hodnotě 3000 korun dosáhlo celkem 5 844 odběrných míst (tj. 47 % zapojených do akce).

Dalších 2 256 odběrných míst (18 % zapojených) snížilo spotřebu alespoň o 10 až 20 % a dosáhlo na motivační prémii ve výši 1 500 Kč. Zbylých 34 % dvoutarifních odběrných míst snížilo spotřebu buď nedostatečně, nebo vůbec.

Zda konkrétní domácnost skutečně v zimním období dosáhla ve srovnání s předchozí topnou sezonou úspory elektrické energie, se dozví prostřednictvím e-mailu, který PRE rozešle zákazníkům zapojeným do akce nejpozději do 30. června. Do stejného data bude také připsána prémie na zákaznický účet a následně odečtena z ceny v rámci nejbližšího vyúčtování.

Všechny domácnosti zapojené do akce meziročně snížily svoji spotřebu elektrické energie celkem o 15 446 MWh. Pražská energetika domácnostem, které uspěly, připíše na zákaznické účty dohromady 64 658 250 Kč. Půjde o prostředky ze zisku společnosti.

„Považujeme za úspěch, že se do programu zapojilo tak velké množství domácností. Ukázalo se, že lidé mají o úspory energií zájem. Motivací k zavedení programu Prémie pro nás byla snaha přispět k tomu, abychom všichni společně úspěšně překonali náročné zimní období.“

„Víme, že pro mnohé domácnosti je současná doba s vysokými cenami energií ekonomicky značně náročná. Chtěli jsme se proto lidem pomoci,“ uvedl generální ředitel PRE Pavel Elis.


Přehled hlavních dat:

Počet zapojených odběrných míst 61 451
Zaslání druhé fotografie – kompletní účast 54 432 (88,58 %)
Dosažení jakékoli úspory elektřiny 44 169 (81 % zapojených odběrných míst)
Dosažení bonusu Prémie 39 495 (73 % zapojených odběrných míst)
Uspořená elektřina celkem 15 446 MWh
Budou připsány slevy celkem ve výši 64 658 250 Kč

Skupina PRE je se svými více než 820 tisíci odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice. Prostřednictvím své největší dceřiné společnosti PREdistribuce je také provozovatelem distribuční sítě v ČR.

V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. (sfr)