Národní rozpočtová rada už něvěří, že by vláda mohl dodržet schválený deficit 295 mld. Kč. (Ilustrační foto).

Národní rozpočtová rada (NRR) už něvěří, že by vláda ČR mohla v letošním roce dodržet schválený deficit státního rozpočtu 295 mld. Kč. Za zásadní problém považuje fakt, že dosud nebyl stanoven celkový rámec výdajů veřejných rozpočtů na další roky, a nelze tedy vůbec určit bod, od něhož se bude vládou připravená konsolidace veřejných rozpočtů vyvíjet.

Národní rozpočtová rada ve svém čtvrtletním stanovisku uvedla, že „již nyní je zřejmé, že dosažení plánovaného deficitu je zásadně ohroženo, resp. je krajně nepravděpodobné, že by plánovaný deficit mohl být vůbec dosažen.“

Hlavním rizikem je nejasnost ohledně využití prostředků Modernizačního fondu na běžné výdaje a pravděpodobné negativní saldo intervencí na energetickém trhu.“

„Možnosti kompenzovat tyto negativní trendy úsporami v aktuálním rozpočtu jsou omezené, neboť v případě mandatorních výdajů by byla nutná rychlá změna zákonů a u řady investičních, ale i provozních výdajů došlo již k jejich zasmluvnění,“ konstatovala NRR.

Další vývoj bude podle NRR záviset na tom, kdy a v jaké podobě se vládě podaří prosadit konsolidační balíček.

V jeho případě bude zásadní, aby vláda setrvala na svém a nedošlo k jeho úpravám, které by dále zvýšily negativní dopady na rozpočet.

Obsah balíčku považuje NRR za přijatelný. Neměl by ohrozit ekonomické oživení a přinese podle ní i pozitivní trendy do rozpočtu.

NRR také upozornila, že stále nebyla stanovena rozpočtová strategie na roky 2024 až 2026, která by ze zákona měla být předložena již v dubnu.

„Teprve po opožděném schválení Rozpočtové strategie vládou dostane konsolidační úsilí vlády konkrétní kvantitativní obrysy,“ zdůraznila rada.

Více informací o dalším vývoji rozpočtu bude mít vláda v červenci, kdy bude moci jasněji odhadovat vývoj v dalších měsících. Od července však zároveň začnou být vypláceny valorizované důchody, s nimiž rozpočet nepočítal.

Navržená opatření ohledně reformy důchodového systému podle NRR „jdou správným směrem“ a jsou nezbytné.

„Za systémově rizikové považuje NRR opět problematiku tzv. náročných povolání, které mohou při neudržitelné expanzi tohoto institutu snížit spravedlnost a ufinancovatelnost důchodového systému,“ konstatovala NRR ve svém stanovisku.

Podle Lukáše Kovandy z Trinity Bank může letošní schodek vlády ČR být rekordní. S tím, že schodek státního rozpočtu na letošní rok může překonat i dosud rekordní schodek z covidového roku 2021. Ten činil necelých 420 miliard korun.

„Letos nelze vyloučit schodek 450 miliard korun. Pokud by totiž vláda pokračovala letos od června do prosince ve svém zadlužování tempem odpovídajícím tempu průměrného nárůstu zadlužení v období od června do prosince let 2020 až 2022, naroste schodek o dalších zhruba 180 miliard, nad rámec dosavadního letošního schodku zhruba 270 miliard,“ konstatoval Kovanda. (sfr)