ČEZ ESCO staví pro Aisan Industry Czech jednu z největších českých střešních fotovoltaik.

ČEZ ESCO staví pro Aisan Industry Czech jednu z největších českých střešních fotovoltaik. Zelená energie bude pohánět výrobu autosoučástek. Na 15 000 m2 střechy roste fotovoltaická elektrárna o výkonu 1,6 MW. Více než 3500 panelů dodá ročně více než 1,6 GWh bezemisní elektřiny. Firma za 25 let sníží emise CO2 o 18 800 tun.

Aisan Industry Czech, globální dodavatel komponent pro automobilový průmysl, posílí svou energetickou nezávislost, ušetří za elektřinu a ulehčí životnímu prostředí. V Lounech využije část střech výrobních hal o ploše dvou fotbalových hřišť ke stavbě fotovoltaických elektráren o výkonech 718 kW a 894 kW.

První na hale C už je hotová, druhou na objektu L energetici zkompletují během června a obě dvě začnou dodávat bezemisní elektřinu nejpozději v září.

Instalaci zajišťuje ČEZ ESCO, největší český hráč na trhu komplexních energetických řešení.

„Skupina Aisan působí na více než 20 místech po celé planetě, dlouhodobě vyznává principy udržitelného rozvoje a všestranně podporuje projekty a opatření proti změnám klimatu,“ uvedl Miloš Kubelík, generální ředitel Aisan Industry Czech.

Firma své cíle definovala v dokumentu „VIZE2030 Budoucnost je v našich rukou“ a zavázala se mj. zlepšovat stav životního prostředí v místech, kde působí.

„Výrobou ekologické elektřiny ze slunce snížíme nejen ekologickou zátěž na Lounsku, ale o 20 procent i naše účty za elektřinu. Více než čtvrtinu ze 40milionových nákladů na instalaci fotovoltaiky pokryjeme díky dotaci z programu Next Generation EU a Národního plánu obnovy.“

„Investice by se nám proto měla vrátit do pěti let. Vyrobenou energii po většinu roku sami spotřebujeme, při letní výrobní odstávce ji převedeme do sítě,“ dodal Kubelík.„Celá česká ekonomika prochází velkou energetickou transformací a poptávka po fotovoltaických elektrárnách nepolevuje. Skupina ČEZ chce ve službách této modernizace pracovat na všech úrovních,“ podotkl Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO.

Do roku 2030 chce firma postavit nejen 6 000 megawattů velkých obnovitelných zdrojů v elektrárenských areálech, na výsypkách a jiných nízkobonitních plochách, ale i stovky megawattů výkonu přímo na klíč pro zákazníky.

„Dobré reference se šíří rychle a firmy i obce už vědí, že si takto mohou rychle zajistit efektivní a cenově dostupný zdroj bezemisní elektřiny a posílit svou energetickou nezávislost. Vedení firmy Aisan během celé naší spolupráce ukazuje, že přesně ví, co chce, a proto věřím, že instalací fotovoltaické elektrárny s úspornými opatřeními nekončí,“ zdůraznil Čermák.

Aby zátěž pro střechy hal byla co nejmenší, zvolili specialisté z ČEZ ESCO roznášecí lehkou hliníkovou konstrukci, která počítá i s rezervou na nadprůměrnou sněhovou pokrývku. Případné poruchy způsobující ztráty na výrobě včas odhalí monitoring díky vyspělé webové aplikaci.

ČEZ ESCO je předním českým expertem na úsporná energetická řešení, dodavatel bezemisní a zelené elektřiny skrze certifikáty původu a partner českého průmyslu a veřejné správy na cestě k dekarbonizaci a udržitelnosti. Zajišťuje komplexní řešení energetických potřeb – od instalace decentrálních ekologických zdrojů včetně bateriových úložišť, přes firemní elektromobilitu na klíč až po projekty energetických úspor a komplexní dodávky technického zabezpečení budov (TZB).

Má přibližně 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ESCO Distribution Systems, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, Domat Control System, E-Dome, EP Rožnov, ENESA, HORMEN a KART.

ČEZ ESCO plánuje do roku 2030 postavit nebo provozovat pro potřeby svých zákazníků fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 300 MW. Půjde o instalace převážně na střechách, carportech a ve výrobních areálech zákazníků.

Aisan Industry Co. Ltd. byla založena v roce 1938 a sídlí ve městě Obu ve středním Japonsku v blízkosti metropole Nagoja. Společnost má 7 výrobních poboček a prodejních kanceláří v Japonsku a 21 ve světě.

Celosvětově zaměstnává Aisan více než 10 000 lidí, ve dvou závodech v Lounech pracuje více než 600 zaměstnanců. V České republice vyrábí od roku 2001 benzínová palivová čerpadla pro automobily a motocykly, palivové moduly, škrticí klapky a velmi širokou produktovou škálu obrobených hliníkových odlitků pro automobily. (sfr)