čez obnovitelné zdroje

Dvě třetiny investic ČEZ loni směřovaly do udržitelných aktivit, emise CO2 klesly o 830 000 tun. (Ilustrační foto)

Skupina ČEZ loni meziročně snížila přímé emise skleníkových plynů o 4 %, což odpovídá 830 tisícům tun. Snížila se také produkce znečišťujících látek a odpadů. Skupině ČEZ také rostly investice do obnovitelných zdrojů a dalších ekologických řešení.

Do aktivit hodnocených podle evropské taxonomie jako udržitelné, směřovaly dvě třetiny všech loňských investic ČEZ. Tyto statistiky vyplývají ze Zprávy o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ za rok 2022, která pokrývá přes 200 nejrůznějších ukazatelů z oblasti životního prostředí, sociální péče a řízení firmy.

„Před dvěma lety jsme vyhlásili strategii Čistá Energie Zítřka a aktuální data potvrzují, že jsme na dobré cestě naše cíle splnit. Podíl investic do udržitelných činností činil loni 65%, což je oproti předchozímu roku zvýšení o 12 procentních bodů. Postupně také zvyšujeme podíl provozních investic právě z těchto udržitelných činností. Svou roli středoevropského lídra transformace energetiky bereme vážně a naše výsledky to dokazují,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Z dat ČEZ vyplývá, že v roce 2022 podíl činností, které jsou v souladu s evropskou taxonomií, na provozních výnosech činil celkem 33,7 %, zatímco v roce předchozím to bylo 30,3 %.

„Naše výsledky v oblasti ESG oceňují i mezinárodní ratingové agentury – u řady z nich jsme se významně posunuli a patříme nyní mezi pětinu nejlépe hodnocených firem světa. Data a čísla ze zpráv o udržitelném rozvoji představují také čím dál důležitější zdroj informací pro banky, pojišťovny, investiční fondy, ale třeba i velké společnosti s mezinárodním dodavatelským řetězcem. Rozsah pokrývaných oblastí i objem reportovaných dat tak rok od roku roste,“ řekla ředitelka útvaru ESG Kateřina Bohuslavová.

Ze zveřejněných dat za rok 2022 vyplývá, že Skupina ČEZ i přes energetickou krizi úspěšně pokračuje v plnění svých ambiciózních dekarbonizačních cílů stanovených ve strategii Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka.

Přímé emise klesly meziročně o 4 %, což představuje 826 448 tun. Skupina ČEZ tak stále cílí na hodnotu emisní intenzity 0,26 tun CO2e/MWh v roce 2025 a úplnou uhlíkovou neutralitu do roku 2040.

Dařilo se také v oblasti snižování dalších sledovaných emisí či produkce odpadů. Zároveň ČEZ meziročně zvýšil podíl bezemisní energie na celkové výrobě, počet postavených dobíjecích stanic pro elektromobily, ale třeba i množství instalací střešních fotovoltaických elektráren pro domácnosti či počet malých domácích fotovoltaik připojených do své distribuční sítě. (at)