EPH získala v Nizozemsku plynovou elektrárnu MaasStroom a 50% podíl v Enecogen.

EPH posílila své energetické portfolio v Nizozemsku akvizicí elektrárny MaasStroom a 50% podílu ve společnosti Enecogen. Energetický a průmyslový holding (EPH) prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Netherlands (EP NL) uzavřel dohodu se společností Castleton Commodities International LLC (CCI) o akvizici dvou plynových elektráren.

EP NL získala do svého plného vlastnictví plynovou elektrárnu MaasStroom v Rotterdamu (čtvrť Pernis) s instalovaným výkonem 426 MW.

Vedlo toho EP NL získala 50% podíl ve společnosti Enecogen, která provozuje další plynovou elektrárnu rovněž v Rotterdamu (lokalita Europoort) s instalovaným výkonem 910 MW.

Zbývající 50% podíl ve společnosti Enecogen bude nadále držet nizozemská energetická společnost Eneco N.V.

Začátkem letošního roku společnost EP NL rozšířila své působení na nizozemském energetickém trhu akvizicí elektrárny Sloe (870 MW), elektrárny Rijnmond (810 MW) a také společností PZEM Energy Company B.V. a PZEM Pipe.

Tyto strategické akvizice umožnily společnosti EP NL vytvořit portfolio zahrnující čtyři vysoce účinné plynové elektrárny. S kumulativní kapacitou 2,6 GW se EP NL nyní řadí na třetí místo mezi provozovateli elektráren v Nizozemsku.

Peter Černák, člen představenstva EP Power Europe, k transakci uvedl: „Letošními akvizicemi čtyř plynových elektráren a s nimi souvisejícími aktivitami v oblasti obchodu a distribuce jsme položili pevné základy pro naše dlouhodobé působení v Nizozemsku. Důležitá pro nás je skutečnost, že se můžeme plně spolehnout na schopný místní tým.“

Niels Unger, generální ředitel EP NL, prohlásil: „Jsme rádi, že můžeme pokračovat v růstu na nizozemském energetickém trhu, zejména v oblasti flexibilních výrobních kapacit. Vzhledem k tomu, že dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů se stále zvyšují, hrají naše moderní plynové elektrárny s nízkými emisemi klíčovou roli při zajišťování flexibilního napájení energetického systému.“

„Společnost EP NL i nadále pokračuje v energetické transformaci a usiluje o další zvyšování účinnosti našich stávajících elektráren.“ (sfr)