Ministryně Černochová v Pentagonu podepsala smlouvu o obranné spolupráci s USA.

Ministryně obrany ČR Jana Černochová ve Washingtonu podepsala Dohodu o spolupráci v oblasti obrany mezi Českou republikou a USA. Za Spojené státy smlouvu podepsal americký ministr obrany Lloyd James Austin.

Smlouvu schválila minulý měsíc vláda ČR. Nyní bude projednána v obou komorách parlamentu a následně předložena k ratifikaci prezidentovi ČR.

Sjednání Dohody je podle českého ministerstva obrany (MO) „krokem k posílení obranné spolupráce se Spojenými státy a tím i k posílení naší obranyschopnosti v době, kdy nedaleko našich hranic probíhá brutální ruská vojenská agrese a obecně se výrazně zhoršuje globální bezpečnostní prostředí“.

„Spojené státy patří k našim klíčovým spojencům v oblasti ekonomické, bezpečnostní i v oblasti vědy a výzkumu. Jsou také naším nejvýznamnějším spojencem v oblasti obrany. Posilování transatlantické vazby je proto v bytostném zájmu ČR,“ uvedla po schválení Dohody ministryně obrany Jana Černochová.

„Jsem hrdý, že dnešní podpis Dohody o obranné spolupráci posílí naše obranné vztahy, zvýší interoperabilitu, posílí NATO a zvýší stabilitu v Evropě,“ konstatoval ministr obrany USA Lloyd Austin.„Uzavření Dohody umožní prohloubení spolupráce mezi českými a americkými ozbrojenými silami, zejména v souvislosti se zajišťováním obrany východního křídla NATO, logistickou podporou spojeneckých vojenských aktivit, posilováním obranné infrastruktury, zvyšováním interoperability našich ozbrojených sil, vojenským vzděláváním a společným výcvikem a cvičeními,“ uvedl ke smlouvě resort obrany.

Smyslem dohody je upravit právní postavení příslušníků ozbrojených sil Spojených států na území České republiky, pokud by jejich pobyt dle Ústavy ČR schválila vláda či parlament.

Samotná Dohoda podle MO neposkytuje vojákům USA oprávnění pobývat na území České republiky.

Dohoda říká, že jakékoli aktivity amerických ozbrojených sil na území České republiky budou vždy realizovány na základě domluvy mezi Českou republikou a Spojenými státy a budou muset být českou stranou nejprve schváleny.ČR je jediným členským státem NATO ve střední a východní Evropě, který dosud bilaterální dohodu o obranné spolupráci s USA nemá. Podobnou smlouvu mají Spojené státy uzavřenu s 24 členskými zeměmi NATO (z celkových 30 zemí NATO; bez USA).

Jsou mezi nimi i Polsko, Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko a Bulharsko.

Nyní bude Dohoda předložena oběma komorám Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací a následně k ratifikaci prezidentovi republiky. (sfr)


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Fialova vláda schválila dohodu o obranné spolupráci České republiky s USA