Mezi studenty tuzemských vysokých škol loni opět ubylo studentů z České republiky. (Ilustrační foto)

Počet českých studentů vysokých škol v Česku se v loňském roce po dvou letech nárůstu snížil, ale cizinců na těchto školách setrvale přibývá. Některou z českých vysokých škol studovalo v roce 2022 necelých 250 tisíc Čechů, meziročně zhruba o 2000 méně.

Mezi cizinci bylo k vysokoškolskému studiu v zemi zapsáno 55 tisíc lidí. Jejich počet se za posledních 10 let rostl v průměru o tři procenta ročně.

Loni cizinci tvořili 18 procent všech vysokoškolských studentů. Vyplývá to z dat zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

Celkový počet studentů veřejných a soukromých vysokých škol se v Česku loni meziročně zvýšil o necelou tisícovku na 304 500 studentů. Oproti roku 2012 jich bylo o 76 tisíc méně.

Úbytek ovlivnil podle ČSÚ mj. i pokles počtu lidí ve věku 20 až 29 let v důsledku demografického vývoje v Česku.

Na vysokých školách v ČR loni studovali cizinci ze 166 států. Nejpočetnější skupinou zůstali Slováci, kterých podle statistiků bylo mezi zahraničními vysokoškolskými studenty 38 procent. Následovali Rusové a Ukrajinci, kteří patřili k nejpočetnějším skupinám cizinců i v předešlých letech. Počet ukrajinských studentů VŠ loni činil 6224, uvedl ČSÚ.

Z dat statistiků vyplývá, že po osmi letech poklesu se počet studentů vysokých škol začal v roce 2019 sice mírně zvyšovat, ale absolventů v posledním desetiletí setrvale ubývá.

„V roce 2022 absolvovalo vysokou školu v Česku 58 699 osob, což je o 1900 méně než v roce předchozím. V porovnání s rekordním rokem 2012, kdy vysokou školu absolvovalo 94 090 studentů, jejich počet klesl dokonce o více než 35 tisíc, tedy o 38 procent,“ upozornila Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Doplnila, že loni po pěti letech klesl i počet poprvé zapsaných studentů na českých vysokých školách.

V roce 2021 Česko patřilo k evropským zemím s nejnižším podílem absolventů terciálního vzdělání ve věku 25 až 34 let. Předloni mělo ukončené toto vzdělání ve zmíněné populaci 35 procent Čechů. O něco hůř na tom byly Bulharsko, Maďarsko, Itálie a Rumunsko.

V celé Evropské unii v roce 2021 dokončily vysokoškolské studium dvě pětiny mladých.

Více než devět z deseti studentů v ČR se loni vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol a 28 tisíc navštěvovalo některou z 32 soukromých škol. Muži převažovali mezi studujícími na VŠ do roku 2003 a loni bylo vysokoškolaček o 34 tisíc více než studentů, kterých bylo na vysokých školách kolem 135 tisíc.

„Jestliže ve věku 20–29 let u nás v roce 2022 studovalo vysokou školu 21 procent žen, v případě mužů to bylo jen 16 procent,“ zdůraznili statistici.

Nejvíce studujících bylo loni na vysokých školách v Praze, navštěvovaly je dvě pětiny z nich. Další pětina studovala brněnské školy. Mezi školami měla nejvíce studentů Univerzita Karlova v Praze, a to 51 tisíc, následovala Masarykova univerzita v Brně s 32 tisíci studenty a Univerzita Palackého v Olomouci s 23 tisíci. (at)