Dlužníkům daní a sociálního pojištění stát odpustí penále i úroky. (Ilustrační foto)

Dlužníci fyzické osoby, živnostníci i firmy, se budou moci letos mimořádně zbavit penále a dalšího příslušenství u dluhů na daních a sociálních odvodech. Umožní to dvojice vládních novel schválených Sněmovnou. Nyní předlohy zamíří do Senátu.

„Je to jednorázová záležitost. V návaznosti na zkušenosti z milostivých let to prodlužujeme od 1. července do 30. listopadu. Dluh se musí zaplatit do poslední koruny. Bude možné institut využít, když dluh bude České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) uhrazen do 30. listopadu. Tím dobrodiním bude odpuštění úroku z prodlení, penále a dalšího příslušenství,“ řekl na úvod předseda poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný.

Při projednávání novel v úvodním kole na začátku dubna ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že jde o vstřícnou ruku ze strany státu a mimořádná úleva by se týkala až 715 tisíc lidí a 265 tisíc firem.

Odpuštěné penále a další související náklady by podle něj celkově činily až 18 miliard.

Zjednodušeně jde o to, že dlužník zaplatí dluh na sociálních odvodech a stát mu odpustí penále a exekuční náklady. Dlužník by se přihlásil elektronicky přes portál úřadu v aplikaci od července do listopadu. ČSSZ by po uhrazení dluhu měla příslušenství sama prominout.

Úleva se bude týkat dluhů vzniklých před 30. zářím loňského roku, tedy ne nově vznikajících. Oproti minulým milostivým létům bude možnost dluh uhradit ve splátkách. Dluhy do 50 tisíc korun se budou moci rozložit do dvanácti splátek. Ty vyšší pak do šedesáti splátek, tedy na pět let.

První splátku by dlužník měl poslat ještě letos. V případě, že by nebyl dodržen splátkový kalendář, penále by mu odpuštěno nebylo.

Vedle toho Sněmovna ve finálním projednání schválila také související vládní novelu týkající se odpuštění úroků za daňové nedoplatky.

Na odpuštění penále a úroků budou mít nárok fyzické osoby, které zaplatí v období od července do listopadu jistinu a dluh jim vznikl do konce loňského září. Musí formálně požádat o odpuštění.

Novela počítá také s odpuštěním justičních poplatků i místních poplatků, jako jsou ty za odpad, hroby či psy a odpuštění bagatelních daňových nedoplatků vzniklých do konce loňského září.

Opatření týká fyzických i právnických osob, které dluží na dani, úrocích a penále méně než 200 korun.

Výjimku bude tvořit daň z nemovitých věcí, u níž bude hraniční výše dluhu 30 korun a celková výše nedoplatků nesmí přesáhnout tisíc korun. Dluh zanikne  k červenci automaticky, aniž o to dlužníci budou muset přímo žádat. Stát tím chce snížit náklady na administrativu malých dluhů.

U dlužných částek vyšších než pět tisíc korun bude možno rozložit  úhrady do čtyř splátek. První budou muset lidé zaplatit do konce letošního listopadu a další tři v příštím roce.

Obě novely podpořili jednohlasně poslanci napříč všemi politickými kluby. Proti nehlasoval nikdo. Předlohy ještě zamíří k posouzení do Senátu a poté k podpisu prezidentu republiky. (at)