P2P půjčky po Česku: Ve dvou provedeních a s diametrálně odlišnými pravidly. (Ilustrační foto).

O půjčkách od lidí lidem (P2P) slýcháme v ČR už mnoho let. Za tu dobu vykrystalizovaly na trhu dvě markantně odlišné formy P2P půjček. Z jejich rozdílů plynou jiné možnosti zákonné ochrany dlužníka v případě komplikací s půjčkou nebo při sporu s věřitelem, typicky ohledně nekalých praktik při uzavírání smlouvy.

P2P půjčka od soukromé osoby neboli peněžitá zápůjčka

Půjčka od lidí lidem se dá pojmout způsobem peněžité zápůjčky. V tomto případě se označuje jako půjčka od soukromé osoby, kterou si, po kliknutí na předchozí link, můžete vyřídit na portále Bankerat.cz. Funguje jako inzertní místo pro soukromé investory a zájemce o půjčky od nich.

Soukromá osoba nebo společnost bez licence České národní banky nesmí poskytovat spotřebitelský úvěr. Vždy jen peněžitou zápůjčku.

Peněžitá zápůjčka je zákonem upravena jen minimálně. Žádná konkrétní pravidla pro poskytovatele půjčky. A několik závazků pro dlužníka z této půjčky. O peněžité zápůjčce říká občanský zákoník jen, že:

●        může být poskytnuta za úrok

●        není nutná dohoda o datu jejího ukončení

●        výpovědní lhůta je obecně šestitýdenní

●        věřitel ji může kompletně zesplatnit po 3 měsících problémů se splácením.

A to je vše. Žádná pravidla pro smlouvu o peněžité zápůjčce (vyjma obecných ustanovení o smlouvě, která platí i pro ústní dohody), žádné zákazy nekalých praktik a žádné limity poplatků a sankcí v situacích, co nejsou dlužníkovi příznivě nakloněny.

Pokud by se dlužník chtěl bránit, má jedinou možnost: u soudu, který si musí sám hradit, včetně advokáta (pokud uspěje, výlohy následně uhradí žalovaná strana. Ale to jen v případě, že soud rozhodne v jeho prospěch).

Ale především: žádné minimální požadavky na žadatelovu úvěruschopnost, žádná ochrana proti hrozícímu předlužení, žádná ochrana před nezákonně probíhajícím zabavením majetku a ztrátou střechy nad hlavou vyvolanou ve smlouvě ukrytými neférovými podmínkami splácení půjčky.P2P půjčka jako spotřebitelský úvěr

Nyní se posuňme ke spotřebitelskému úvěru. Ten mohou nabídnout jen společnosti s licencí od ČNB. Jenže jak to souvisí s P2P půjčkami, když ty jsou přímo „od lidí“? Navíc, když jsme výše tvrdili, že samotný investor, soukromá osoba smí poskytnout jen peněžitou zápůjčku, nikdy spotřebitelský úvěr?

Spotřebitelský úvěr formou P2P půjčky se poskytuje přes zprostředkovatelskou platformu. Ta má licenci ČNB a také své vlastní finanční prostředky. Používá je pro prvotní výplatu peněz klientům ze schváleného úvěru. Nedlouho po té si půjčené peníze stáhne od lidí, investorů, kteří je na P2P půjčky poskytli, s účelem nechat si je zhodnotit o část úroku z půjčky.

Na českém trhu funguje v tomto režimu jen Zonky. Zonky půjčku poskytuje Air bank, peníze na půjčky přitom „vybírá“ od soukromých osob a firem formou programu „Zonky Rentiér“. O licenci pro český trh již několik let usiluje i slovenský Žlutý meloun, ale zatím bezvýsledně.

Ještě pár slov o rozdílech od peněžité zápůjčky. Poskytovatel spotřebitelského úvěru se musí řídit pravidly stanovenými v zákoně o spotřebitelském úvěru. Ten mu mimo jiné dává povinnost:

●        vyhodnotit žadatelovu schopnost splácet půjčku

●        do smlouvy zakomponovat prvky ochrany spotřebitele

●        vyhnout se nekalým smluvním praktikám

●        nepřekračovat maximální zákonem povolené poplatky a sankce

●        nezajišťovat běžnou půjčku majetkem

●        informovat klienta o možnosti zdarma řešit spory z půjčky u Finančního arbitra, jehož rozhodnutí má váhu rozhodnutí soudu.

Půjčit  se dá nejen lidem, ale i firmám

Pro zájemce o investice do podnikatelských úvěrů firmám nebo rozsáhlejších investic jsou na trhu tzv. crowdfundingové společnosti. Jejich regulace se blíží, možná se brzy stanou z pohledu rizika zajímavou příležitostí pro zhodnocení volných finančních prostředků. (kom)