Air Products hlásí za 2Q 2023 zisk na akcii 1,97 USD a upravený zisk na akcii 2,74 USD.

Společnost Air Products (NYSE:APD) oznámila hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2023. Zisk na akcii podle metodiky GAAP* z pokračujících činností byl ve výši 1,97 USD, což je o 17 % méně než v předchozím roce. To představuje pokles ve výši 0,77 USD na akcii způsobený stažením společnosti z projektů v Indonésii a na Ukrajině.

Čistý zisk (GAAP) ve výši 450 milionů USD se snížil o 16 % a marže čistého zisku (GAAP) ve výši 14,1 % se oproti předchozímu roku snížila o 410 bazických bodů. Příčinou byly vyšší náklady, včetně poplatků za obchodní opatření a opatření týkající se aktiv, které byly jen částečně kompenzovány vyššími cenami a objemy obchodu, jakož i vyššími příjmy z kapitálových poboček z projektu Jazan.

V tomto čtvrtletí se upravený zisk na akcii zvýšil oproti předchozímu roku o 17 % na hodnotu 2,74 USD. Upravený zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) ve výši 1 151 milionů USD vzrostl o 13 % a upravená marže (EBITDA) ve výši 36,0 % se oproti předchozímu roku zvýšila o 140 bazických bodů, díky vyšším cenám a objemům obchodů i vyšším příjmům z kapitálových afilací.

Tržby za druhé čtvrtletí ve výši 3,2 miliardy dolarů vzrostly oproti předchozímu roku o devět procent. A to díky o osm procent vyšším cenám produktů a o šest procent vyšším objemům obchodů. Těchto dobrých výsledků bylo dosaženo i přes nepříznivý čtyřprocentní měnový pokles.

Předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Air Products Seifi Ghasemi k výsledkům uvedl: „Náš tým úspěšně řídil ceny a objemy výroby v našich základních činnostech, což ve výsledku přineslo našim zákazníkům výhody v produktivitě, efektivitě a udržitelnosti.“

„Tým také pokračoval v rozvoji našich megaprojektů v oblasti čistého vodíku, které budou celosvětově dekarbonizovat odvětví těžké dopravy a průmyslu. Jsem hrdý na další úspěchy našeho týmu, který dosáhl vynikajících výsledků navzdory přetrvávajícím ekonomickým a geopolitickým výzvám ve světě.“

Výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2023 podle obchodních segmentů

Tržby v Americe ve výši 1 373 milionů dolarů vzrostly oproti předchozímu roku o 16 % díky o devět procent vyšším objemům a o osm procent vyšším cenám, i přes nepříznivý měnový vývoj. Provozní zisk ve výši 324 milionů dolarů vzrostl o 18 % a upravený zisk (EBITDA) ve výši 514 milionů dolarů vzrostl o 14 %, v obou případech díky vyšším cenám a vyšším objemům, což bylo částečně kompenzováno vyššími náklady.

Provozní marže ve výši 23,6 % se zvýšila o 40 bazických bodů především díky vyšší cenotvorbě, zatímco upravená marže (EBITDA) ve výši 37,4 % se snížila o 50 bazických bodů.

Tržby v Asii ve výši 814 milionů USD vzrostly oproti předchozímu roku o osm procent, díky o sedm procent vyšším objemům obchodů, o pět procent vyšším cenám a o tři procenta vyššímu započtení nákladů na energie. Provozní zisk ve výši 233 milionů USD se zvýšil o 14 % a upravený zisk (EBITDA) ve výši 350 milionů USD se zvýšil o devět procent, v obou případech díky příznivým objemům a cenám, i přes nepříznivý měnový vývoj a vyšší náklady.

Provozní marže ve výši 28,6 % se zvýšila o 150 bazických bodů a upravená marže (EBITDA) ve výši 43,0 % se zvýšila o 20 bazických bodů.

Tržby v Evropě ve výši 753 milionů USD vzrostly oproti předchozímu roku o dvě procenta, a to díky o 11 % vyšším cenám a o tři procenta vyšším objemům, i přes o šest procent nepříznivým měnovém vývoji a o šest procent nižšímu promítnutí nákladů na energie.

Provozní zisk ve výši 173 milionů dolarů vzrostl o 49 % a upravený zisk (EBITDA) ve výši 251 milionů dolarů vzrostl o 32 %, v obou případech především díky vyšším prodejním cenám. Provozní marže ve výši 23,0 % se zvýšila o 720 bazických bodů a upravená marže (EBITDA) ve výši 33,3 % se zvýšila o 760 bazických bodů.

Příjmy majetkových poboček na Blízkém východě a v Indii ve výši 99 milionů USD se oproti předchozímu roku zvýšily o 39 %, a to především díky dokončení druhé fáze projektu Jazan.

Výhled

Společnost Air Products očekává za celý fiskální rok 2023 upravený zisk na akcii ve výši 11,30 až 11,50 USD, což je o 10 až 12 % více než v předchozím roce. Pro třetí čtvrtletí fiskálního roku 2023 činí výhled upraveného zisku na akcii společnosti Air Products 2,85 až 2,95 USD, což je o 10 až 14 % více než upravený zisk na akcii za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2022.

Předpokládaný procentuální nárůst upraveného zisku na akcii za celý fiskální rok 2023 a třetí čtvrtletí fiskálního roku 2023 je vypočten na základě konzistentně přepočtených výsledků za fiskální rok 2022.

Společnost Air Products nadále očekává kapitálové výdaje ve výši 5,0 až 5,5 miliardy USD za celý fiskální rok 2023.

* GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) jsou obecně přijímané účetní principy představující účetní standardy a procedury, které musí firmy a jejich účetní dodržovat při sestavování finančních výkazů. Jedná se kombinaci nařízení a obecně přijímaných způsobů, jak zaznamenávat účetní informace, aby splňovaly kritéria IFRS (International Financial Reporting Standards).

O společnosti Air Products

Air Products (NYSE:APD) je přední světová společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Společnost se zaměřuje na zajištění energií, udržitelný rozvoj a rozvíjející se trhy. Dodává potřebné technické plyny, související vybavení a odborné aplikační poradenství desítkám průmyslových odvětví, od rafinérií, chemického a strojírenského průmyslu přes výrobu elektrotechniky, zpracovatelský průmysl, až po potravinářství.

Air Products je rovněž světovým lídrem v dodávkách technologií a zařízení pro zpracování zkapalněného zemního plynu. Společnost vyvíjí, navrhuje, staví, vlastní a provozuje některé z největších světových průmyslových plynárenských projektů. To zahrnuje projekty v oblasti zplyňování, které udržitelně přeměňují bohaté přírodní zdroje na syntetický plyn pro výrobu vysoce hodnotné energie, paliv a chemikálií, projekty na zachytávání uhlíku a světové projekty bezuhlíkového vodíku, které podporují globální ekologickou dopravu a přechod na bezemisní energetiku.

Společnost dosáhla ve fiskálním roce 2022 obratu ve výši 12,7 miliard USD, působí v 50 zemích a její současná tržní kapitalizace činí přibližně 70 miliard USD. Více než 21 000 kvalifikovaných a talentovaných zaměstnanců z různých prostředí je vedeno vyšším posláním společnosti Air Products vytvářet inovativní řešení, jež jsou přínosem pro životní prostředí, podporovat udržitelný rozvoj a řešit výzvy, kterým čelí zákazníci, komunity i celý svět. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.airproducts.cz nebo na portálech: LinkedInTwitterFacebook nebo Instagram. (sfr)