Obyvatelům Česka se nabízí způsob, jak vyzrát nad „nenažranou“ inflací: Monetika.

Vysoká inflace mění chování Čechů jakožto investorů. Ti sice stále hledají konzervativní řešení, ta jim ale zároveň mají co nejlépe pomoci vypořádat se s inflací, která jejich úspory znehodnocuje. Stále atraktivnější se proto stávají investice do fondů, jaké nabízí třeba investiční společnost Investika. V její nabídce produktů je i fond Monetika, který představuje výnosnější alternativu ke spořicím účtům.

Zhodnocení úspor v době vysoké inflace a zajištění budoucnosti. To jsou pro 63 % Čechů hlavní motivační faktory, proč začít v této době s investováním, zjistil průzkum Asociace pro kapitálový trh ČR.

Je to pochopitelné: loni dosáhla průměrná míra inflace přes 15 %, což v jednoduchém překladu znamená, že peníze ležící ladem, tedy např. v „šuplíku“ nebo na běžném účtu, přišly za jediný rok o 15 % své hodnoty.

Jenže zároveň 39 % respondentů zmíněného průzkumu uvedlo, že se obávají, aby při investování o své peníze nepřišli. „Je proto logické, že lidé více než kdy jindy hledají spolehlivé a bezpečné investiční produkty, které jim ale současně mohou nabídnout lepší zhodnocení než například ty běžné bankovní,“ zhodnotil současnou situaci portfolio manažer fondu Monetika Ján Hanzo.

Právě fond Monetika je odpovědí na klientské volání po co možná nejméně rizikovénvestici. Jde o otevřený podílový fond, do něhož může investovat každý, a to jednorázově i pravidelně již od 100 Kč. Strategie Monetiky je velmi jednoduchá a transparentní – zhodnocení prostředků na úrovni klíčové úrokové sazby České národní banky, momentálně ve výši 7 %, snížené o náklady spojené s činností fondu.

Ty se pohybují okolo 0,5 %, což znamená aktuální odhadovaný výnos až 6,5 % ročně. To je více než zhodnocení na spořicích účtech, které navíc často omezují objem částky, na níž se vyšší úročení vztahuje.

Naproti tomu fond Monetika zhodnocuje všechny investované prostředky bez jakéhokoli omezení jejich objemu či dalších podmínek. Peníze jsou přitom klientovi stále po ruce, protože je v případě potřeby získá zpět i s výnosem běžně do 3 pracovních dnů, a to bez výstupních poplatků.

Fond je tudíž vhodný i pro ty investory, kteří chtějí část svých peněz zhodnocovat i jen krátkodobě, protože vědí, že v relativně blízké budoucnosti budou tyto prostředky potřebovat – např. na nákup automobilu nebo plánovanou rekonstrukci bytu. Je však taktéž hojně využívaný i zkušenějšími investory typu společenství vlastníků bytových jednotek nebo městy a obcemi.

„Jde o konzervativní a bezpečný, avšak zároveň mimořádně atraktivní způsob, jak zhodnotit své peníze i v kratším období. Dá se říci, že fond Monetika zprostředkovává i neprofesionálním investorům velkou část výnosu, který poskytuje Česká národní banka pouze bankovním domům.“Jedná se pouze o srovnání možných výnosů uvedených produktů, nikoliv o jejich celkové srovnání, když na bankovní produkty a investice do investičních fondů se vztahuje odlišná regulace, a tedy je nelze například z pohledu rizikovosti apod. porovnávat. Každý zájemce o jakýkoliv z produktů by si měl před vkladem či zainvestováním peněžních produktů podrobně prostudovat konkrétní podmínky daného produktu. 

MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.


„Díky výhledu stabilních sazeb ČNB i pro příští měsíce můžeme klientům Monetiky s čistým svědomím aktuálně nabídnout plánovaný výnos kolem 6,5 % ročně, což je mezi podobnými produkty v Česku naprostá špička,“ doplnil Hanzo s tím, že investice fondu jsou v současnosti navíc kryty cennými papíry vydávanými ČNB či státem.

Klient, který do fondu investoval například 100 tisíc korun hned první den jeho existence, tj. 1. září 2022, získal během prvních sedmi měsíců 3 660 korun, což odpovídá ročnímu zhodnocení přes 6,4 procent. Jedná se o výnos již po odečtení poplatků za správu.

Investice do Monetiky může být přitom oproti spořicím účtům i daňově zvýhodněná. Pokud si fyzická osoba, která zároveň platí daně v Česku, investici do fondu podrží alespoň tři roky, je plně osvobozena od placení daně z výnosů z této investice. To jde ruku v ruce s výsledky výše uvedeného průzkumu, který ukázal, že 59 % Čechů investuje na tři a více let.

Strach stranou, vše si ale promyslete

Investic do fondů se není nutné bát, je ale dobré si vždy dobře promyslet, jaké prostředky, na jak dlouhou dobu a komu je svěříme. Jak popsal manažer Monetiky Ján Hanzo, důležité je podívat se dobře na strategii, se kterou daný fond pracuje.

„Důležité je, aby vám byl správce fondu schopný jasně, transparentně a srozumitelně vysvětlit, jakým způsobem chce zhodnotit vaše peníze. Každý by měl chápat, odkud se výnosy berou a jaká jsou s investicí spojena rizika.“

„Pokud máte pocit, že toto zástupce fondu nezvládne, je dobré mít se na pozoru nebo se poohlédnout jinde,“ zdůraznil Ján Hanzo.

Kromě toho také doporučuje vždy dohledat, kdo za fondem stojí a zda se například již neúčastnil nějakých toxických projektů v minulosti.

Fond Monetika je nejnovějším produktem investiční společnosti Investika. Ta vedle toho nabízí investice do fondu Investika, který je leaderem mezi realitními fondy v Česku a na Slovensku. Investika, a rovněž do fondu Dynamika, určeného pro kvalifikované investory.

V nejbližším období navíc chystá společnost Investika spuštění akciového fondu, čímž nabídne investorům možnost vytvořit si „pod jednou střechou“ kompletní portfolio dle cílů a investičního horizontu každého klienta.

Máte pocit, že banka nedostatečně chrání vaše úspory před inflací? Zeptejte se, jaké podmínky vám může nabídnout fond Monetika. (kom)