NKÚ: Systém ochrany obyvatelstva má zásadní nedostatky, chybí masky i úkryty.

Systém ochrany obyvatelstva v ČR má řadu zásadních nedostatků. Lidem chybí informace, masky i úkryty. Prověřeno bylo 721 mil. Kč vydaných ministerstvy vnitra (MV) a zdravotnictví (MZd) na přípravu na krizové situace.

V tiskové zprávě to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Kontroloři ve zprávě kritizují ministerstvo vnitra, že nezabezpečilo dostatečný počet prostředků individuální ochrany, jako jsou například masky či ochranné obleky, ani po 20 letech nedokončilo obměnu rotačních sirén a nespustilo plánovaný webový portál pro veřejnost.

Neaplikovalo v praxi ani výsledky výzkumu, jehož výstupem jsou mj. funkční vzorky prostředků individuální ochrany. Počet stálých úkrytů se v ČR od roku 2010 snížil o 32 procent. Tuto situaci měly pomoci řešit legislativní změny – MV je však dosud neiniciovalo.

Jedním ze zásadních zjištění NKÚ je fakt, že MV nezajistilo právními předpisy stanovený počet prostředků individuální ochrany, jako jsou např. masky, ochranné obleky, dětské vaky a další materiál sloužící k ochraně obyvatel. NKÚ odhalil, že již od roku 2015 se tyto prostředky vzhledem k úsporným opatřením nedoplňují. Navíc kontrolu funkčnosti těchto ochranných prostředků dokončilo MV k roku 2022 jen u 15,8 % z jejich celkového počtu.

Ministerstvo vnitra dle NKÚ neplní úkoly ani v oblasti varování a informování obyvatel a opakovaně prodlužuje termíny. Stále např. není dokončena obměna rotačních sirén za elektronické, ačkoliv začala již v roce 2002. Termín obměny prodloužilo MV o deset let – z roku 2015 na rok 2025.

Podle zjištění NKÚ ještě v roce 2020 systém využíval především rotační sirény, které ale neumožňují doplnit varovný signál o hlasové tísňové informace. V plánovaném termínu resort nedořešil ani rozesílání varovných SMS zpráv a nespustil webový portál, který by zajistil větší informovanost obyvatel.

Např. ve Švýcarsku funguje varování a informování obyvatel pomocí mobilní aplikace už od roku 2018.

MV rovněž nespustilo webový portál, který by zajistil větší informovanost obyvatel. Inspirací pro ČR může být např. Švédsko, kde je pravidelně rozesílána do všech domácností brožura o ochraně obyvatelstva. (at)