Europoslanci rozhodli: Od roku 2028 budou všechny nové budovy bezemisní.

Europoslanci přijali návrh nových opatření, která mají podpořit renovace budov v Evropské unii. Všechny nové budovy by od roku 2028 měly být podle návrhu bezemisní a některé již stojící budovy by musely projít renovací. 

O finální znění právního předpisu se zatím nejedná, o tom bude Evropský parlament (EP) jednat s členskými státy. Navrhovaná revize směrnice o energetické náročnosti budov cíl snížit emise, vytvořit nové pracovní příležitosti, omezit energetickou závislost na ruských fosilních palivech i snížit účty za energie.

Kritici ale návrh odmítají jako nepřijatelný pro malé podniky a rodiny. Budovy jsou v unijním bloku podle Evropské komise (EK) zodpovědné za 40 procent spotřeby energie a za 36 procent emisí skleníkových plynů.

V případě, že se členské státy zastoupené v Radě EU s parlamentem na aktuálním znění dohodou, budou muset mít všechny nové budovy od roku 2028 nulové emise a být vybaveny solárními technologiemi, pokud to bude technicky proveditelné a ekonomicky vhodné. Výjimkami mají být například historické budovy.

Obytné budovy podle návrhu mají do roku 2030 dosáhnout minimálně třídy energetické náročnosti E a do roku 2033 pak třídy D, a to na stupnici od A do G, přičemž G označuje 15 % energeticky nejnáročnějších budov daného členského státu. I toto opatření počítá s výjimkami a posunutými lhůtami.

V opatření ale chybí například finanční řešení na podporu instalování solárních panelů a také chybí alternativní zdroje v případě zrušení topení fosilními palivy. (at)