Loni kontroly paliv loni zjistily 0,7 procent nevyhovujících vzorků.

Česká obchodní inspekce (ČOI) při loňských kontrolách kvality pohonných hmot označila jako nevyhovující zhruba 0,7 procenta odebraných vzorků. Stejně jako předloni. Inspekce loni v sedmi případech zakázala prodej paliv v hodnotě více než dvou milionů korun. 

Vyplývá to z dat inspekce. Za loňský rok inspekce provedla monitoring jakosti paliv u čerpacích stanic na celém území České republiky 2545 vzorků benzinu, motorové nafty, zkapalněného ropného plynu (LPG) a stlačeného zemního plynu (CNG). Jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků, což činilo podíl 0,7 procenta. Předloni nevyhovělo 19 vzorků.

Zákaz prodeje ČOI uložila v sedmi případech. Šlo o celkem 48.352 litrů pohonných hmot v hodnotě za více než 2,04 milionu korun. Ve většině případů šlo o naftu. Nejvíce nedostatků inspekce zjistila během srpna a září.

Největší počet vyhovujících případů inspekce zjistila u motorové nafty. Z celkem 1204 odebraných vzorků nesplnilo normy 12 vzorků. U benzinu vyhodnotila ČOI jako nevyhovující celkem pět vzorků z 1000. Během kontrol zkapalněného plynu LPG se vyskytl pouze jeden nevyhovující vzorek z 301 kontrol.

U stlačeného plynu CNG inspekce ve 40 vzorcích neshledala žádné pochybení. Inspekce se zaměřovala také na podíl biosložky v motorové naftě a benzinu. Žádná překročení přípustné horní hranice etanolu ani metylesterů mastných kyselin nezjistila.

Česká obchodní inspekce sleduje kvalitu pohonných hmot od roku 2001. V prvních letech kontrol inspekce vykazovala jako nevyhovující i víc než desetinu kontrolovaných vzorků. Postupně ale podíl nekvalitních paliv klesal. V posledních letech se konstantně drží pod jedním procentem. (at)