PRE nabídne zákazníkům produkty s fixací ceny pod vládním „stropem“. (Ilustrační foto).

Pražská energetika zařadí od 15. března do své nabídky dva produkty, které budou mít cenu nižší, než jsou současné vládou zastropované ceny energií. Půjde o nabídku s fixací ceny, a to jak v oblasti dodávek elektřiny, tak i plynu. Produkty ponesou název PRE PROUD FIX a PRE PLYN FIX.

Smlouvu se zafixovanou cenou budou moci uzavřít nově příchozí zákazníci a také skupina stávajících zákazníků, kterým končí dřívější smlouva s fixací ceny. Smlouvy s fixovanou cenou budou uzavírány na období necelých dvou let, tedy do konce roku 2024.

Zafixovaná cena za jednu kilowatthodinu silové elektřiny bude u nejběžnější distribuční sazby D02d činit 4,74 Kč bez DPH. Zákazníky, kteří elektřinou ohřívají vodu a topí, vyjde jedna kilowatthodina ve vysokém tarifu na 4,64 Kč, v nízkém tarifu pak na 4,44 Kč.

V případě fixované ceny plynu nabídne PRE zákazníkům cenu 2,08 Kč za kilowatthodinu, tedy na jedné megawatthodině o 420 korun méně, než je současná zastropovaná cena bez daně.

Nová nabídka cílí na konzervativního zákazníka, který chce mít jistotu garantované ceny na určité období. Dále pak na zákazníky obávající se případného dalšího nárůstu cen energií

Pokud se energetický trh bude i nadále ubírat pozitivním směrem a dojde k dalšímu poklesu cen, jak mnozí analytici očekávají, tak PRE připraví pro zákazníky další produkty s odpovídající cenou.

Skupina PRE je se svými více než 820 tisíci odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a prostřednictvím své největší dceřiné společnosti PREdistribuce také provozovatelem distribuční sítě v ČR.

V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor.

Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. (sfr)