ČSOB prohrála arbitráž o 3,7 miliardy. Stabilitu banky to neohrozí.

Československá obchodní banka (ČSOB) prohrála dlouholetý soudní spor s ostravskou papírenskou společností Icec-Holding, které musí zaplatit odškodné ve výši 3,7 miliardy korun.

ČSOB o tom informovala v tiskové zprávě s tím, že zvažuje, zdali učiní další právní kroky vedoucí k možné revizi rozhodnutí. Spor mezi oběma stranami se vedl již od roku 1999. Tehdy ještě firma Icec-Holding žalovala Investiční a poštovní banku (IPB), která zkrachovala a jejíž činnost převzala o rok později právě ČSOB, čímž tuto pohledávku zdědila.

Icec-Holding ve své žalobě tvrdila, že IPB porušila své smluvní povinnosti, a tím vznikl nárok na náhradu škody i smluvní pokutu. Podstatou sporu bylo, že IPB převzala slovinské papírny Vipap, jejíž akcie Icec-Holding držela a jimiž zaručila úvěr u IPB. Postup banky se však ostravské firmě nezamlouval, a tak ho u soudu napadla.

Rozhodčí senát se nyní přiklonil na stranu Icec-Holding a rozhodl, že ČSOB musí do 15 dní od doručení rozhodnutí uhradit papírenské společnosti  odškodné 3,7 miliardy Kč plus náklady na soudní řízení, které činily pět milionů Kč.

Banka naznačila, že případ pro ni možná ještě neskončil a zvažuje případné právní kroky vedoucí k revizi tohoto nálezu.

Česká národní banka (ČNB) ubezpečila, že zaplacení odškodného nebude mít na stabilitu a fungování banky žádný vliv. (at)