Česká národní banka zhoršila odhad letošního schodku veřejných financí.

Česká národní banka zhoršila odhad letošního schodku veřejných financí na 4,5 % hrubého domácího produktu (HDP). Ještě na podzim se očekávalo, že schodek bude 3,8 % HDP. V loňském roce skončily veřejné finance ve schodku 3,9 % HDP. 

Vyplynulo to ze veřejněné tabulky klíčových makroekonomických indikátorů, které jsou součástí aktuální zprávy o měnové politice, kterou v pátek zveřejnila centrální banka. Kompletní zprávu ČNB zveřejní 10. února. Uvedl server Novinky.

Očekává se, že by se podle aktuálního odhadu mělo saldo veřejných financí zlepšit, i když i nadále zůstane negativní. ČNB očekává schodek 2,8 % HDP.

ČNB zhoršila i odhad zadlužení vládního sektoru. V letošním roce by mělo dosáhnout 44,1 % HDP. Ještě na podzim centrální banka očekávala pro letošek dluh 42 % HDP. Zadluženost by tak vzrostla nejvíce od roku 2013. V roce 2024 čeká ČNB další růst dluhu, ten by se měl zvýšit na 44,8 % HDP.

Centrální banka ve svém odhadu předpokládá, že bude v letošním roce i nadále pokračovat růst nominálních mezd, ale ani ten nepokryje inflaci a reálně mzdy tedy opět poklesnou.

V nominálním vyjádření by se průměrná mzda měla zvýšit o 8,5 %, reálně klesne o 0,4 %. Pokles ale nebude tak hluboký jako loňském roce, kdy reálná mzda klesla o 9,2 %. Reálné mzdy by měly znovu růst od roku 2024, kdy se odhaduje  reálné zvýšení 4,6 %. (at)