Povinných zdravotních prohlídek ubude. Strašákem se mohou stát bolesti zad zaměstnanců. (Ilustrační foto).

Pracovně-lékařské prohlídky jsou povinnost, se kterou se setkává doslova každý český zaměstnanec a se kterou je spojena značná byrokracie pro všechny zaměstnavatele. Společnost PREVENTADO, která dodává stovkám firem po celé ČR služby pracovně-lékařské péče a poradenství v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců, zmapovala změny v systému pracovnělékařských prohlídek, které přišly díky novelizaci příslušné vyhlášky k 1. 1. 2023.

Nejvýznamnějším důsledkem je, že periodická pracovně-lékařská prohlídka už není povinná u zdravotně nerizikových profesí.

„Řečeno laicky, zejména kancelářské profese už nemusí absolvovat periodickou lékařskou prohlídku, která byla často formalitou. U firem i zaměstnanců tak dojde k výrazné úspoře financí, času a byrokracie,“ uvedl expert na ochranu zdraví a spolumajitel společnosti PREVENTADO Tomáš Dombek.

Na druhou stranu díky změně legislativy vznikl pro firmy potenciální ´strašák´ v podobě bolestí zad u zaměstnanců.

„Nemoci zad lze od roku 2023 uznat za nemoc z povolání. Vzhledem k tomu, že bolesti zad hrozí všem zaměstnancům, dá se očekávat nárůst případů, které budou zaměstnavatelé se zaměstnanci v této oblasti řešit. Podmínky pro uznání jsou ale náročné, musí se jednat spíše o práci s těžkou fyzickou zátěží,“ upozornil Tomáš Dombek.

Pravidelné pracovně-lékařské prohlídky byly do značné míry formální povinností platnou i u kancelářských profesí a zaměstnanců ve školství. Nově se ale týkají jen těch povolání, kde existují tzv. profesní rizika nebo jsou překračovány hygienické limity.

Mezi profesní rizika se řadí například práce ve zdravotnických zařízeních s klienty nebo pacienty, obsluha jeřábů, řízení vysokozdvižných vozíků, nakládání s výbušninami, práce v hlubinných dolech či noční práce. Mezi další profesní rizika se řadí práce v prostředí s různými zdraví škodlivými látkami, práce s vibracemi, které se přenáší na horní končetiny, či práce v tzv. nepřijatelných pracovních polohách.Původně se předpokládalo, že u nerizikových povolání odpadne i povinnost vstupní lékařské prohlídky při nástupu do nového zaměstnání. Ta ale zatím zůstává. K jejímu zrušení by mohlo dojít díky plánované novele zákona o specifických zdravotních službách a zákoníku práce. Současně se uvažuje o zrušení tzv. zdravotních (potravinářských) průkazů.

„Naše společnost provozuje několik ordinací specializovaných na pracovnělékařské prohlídky a v námi vyvinutém systému Fabis eviduje stav zdraví u vzorku několika tisíc zaměstnanců z celé ČR. Bude pro nás velmi zajímavé sledovat trendy, které aktuální legislativní změny do našich ordinací přinesou,“ uzavřel Dombek.

PREVENTADO je přední česká společnost zaměřená na oblast vývoje a implementace technologií a systémů k podpoře Health and Safety ve firmách a podnicích. Založili ji v roce 2010 zlínští podnikatelé a odborníci na ochranu zdraví Tomáš Dombek a Radim Pektor s cílem změnit způsob, jakým jsou v Česku poskytovány služby v této oblasti.

Vizí společnosti PREVENTADO je odstranit zbytečnou byrokracii, nesrozumitelné dlouhé směrnice a reporty, a přitom skutečně zlepšit zdravotní stav pracovníků v nejrůznějších oborech průmyslu a služeb. PREVENTADO provozuje síť ordinací pracovnělékařských služeb, laboratoř ergonomie a fyziologie práce, poskytuje služby BOZP a vyvinula vlastní aplikaci Fabis, která digitalizuje HR agendu v oblasti ochrany zdraví a vzdělávání.

Mezi uživatele jejích služeb se zařadily stovky v Česku působících firem, mezi nimi například Miele, Nestlé, Škoda Auto či Meopta. (sfr)