Lidé v těžkých časech více podvádějí. V Generali loni odhalili podvody za víc než půl miliardy

Složitá ekonomická situace jedním z faktorů nárůstu objemu odhalených pojistných podvodů. Jen detektivové Generali České pojišťovny za uplynulý rok odhalili pojistné podvody, jejichž uchráněná hodnota přesáhla půl miliardy korun.

Meziročně se toto číslo navíc zvýšilo o 2,5 %, jde tedy opět o rekordní částku. Nejvíce se podvádělo tradičně v Praze a o 50 % více podvodů bylo odhaleno na Liberecku a v Moravskoslezském kraji.

„V loňském roce jsme čelili velmi pestrým snahám o podvodné jednání, a to jak z řad jednotlivců, tak podnikatelských subjektů. Potvrdila se naše dlouhodobá zkušenost, že složitá ekonomická období přináší mnohým nutkání získat z pojišťovny pojistné plnění neoprávněně. To platí mnohdy i o snaze získat neopodstatněně vyšší částku,“ vysvětluje Petr Kafka, šéf útvaru vyšetřování Generali České pojišťovny.

Pojistný podvod je posuzován jako trestný čin podle § 210 trestního zákoníku – pachatel za něj může být odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši až 10 let.

Nejčilejší podvodné jednání bylo odhaleno v oblasti podnikatelského pojištění, kde uchráněná hodnota před neoprávněnou výplatou přesáhla 310 milionů korun. Šlo především o případy z majetkového a odpovědnostního pojištění.

Překvapivě druhou oblastí jsou škody na zdraví vyplácené z povinného ručení. Zde uchráněná hodnota přesáhla 110 milionů korun, což je meziroční nárůst o 63 %. Za touto částkou stojí především odhalené případy, kdy si lidé navyšují uměle své mzdy, aby získali vyšší vyplacenou rentu. Nejsou schopni přitom takový důkaz přesvědčivě doložit.

Na třetí příčce se umístily podvody páchané z titulu životního pojištění. Jestliže v roce 2021 jich naši detektivové odhalili v úhrnu za 8,2 milionu, loni tato suma dosáhla téměř 38 milionů korun. I zde se objevily snahy řešit existenční problémy tímto typem pojištění.

K nárůstům v objemech uchráněné hodnoty za loňský rok pak došlo také v oblasti pojištění motorových vozidel. O 63 % narostla hodnota podvodů, které jsou v přímé souvislosti s výplatou pojistného plnění z havarijního pojištění po krádeži vozidel. Podařilo se uchránit neoprávněnou výplatu za více než 12 milionů korun.

V polovině krajů došlo meziročně ke zvýšení odhalených podvodů. Největší nárůst detektivové zaznamenali v Moravskoslezském kraji a na Liberecku, a to o více než 50 %.

Z pohledu regionů absolutně se meziročně nezměnila první příčka: nejvyšší objem podvodů detektivové odhalili v Praze, a to za téměř 126 milionů korun.

Nejméně podvodných aktivit Generali Česká pojišťovna zaznamenala tradičně na Vysočině. Meziročně šlo o pokles o milion na výsledných 3,5 milionu Kč. (AT)