V dřevařské sekci ČMKB bylo v roce 2022 uzavřeno 1 749 kontraktů na 440 tisíc kubickým metrů dříví. (Ilustrační foto)

Na elektronickém trhu Dřevařské burzy, jedné ze sekcí Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB), bylo v roce 2022 uzavřeno 1749 kontraktů na dodávku 440 tisíc kubických metrů dříví v hodnotě 840 milionů korun. Oproti roku 2021 došlo k nárůstu počtu uzavřených kontraktů o 27 procent.

Celková obchodní bilance elektronického trhu Dřevařské burzy v roce 2022 představuje 440 tisíc m3 zobchodovaného listnatého a jehličnatého dříví. Více jak polovinu tohoto objemu představují kontrakty na dodávku hotových sortimentů dříví, konkrétně 255 tisíc m3, což v meziročním srovnání znamená nárůst obchodování s hotovými sortimenty dříví o 47 procent.

Zbylou část ročního objemu tvořily obchody s dřívím nastojato a těžebními zbytky (celkem 185 tisíc kubických metrů).

„Elektronický systém Dřevařské burzy umožňuje prodat dříví rychle a jednoduše. Velmi efektivní je také fáze uzavírání smluv, tzv. závěrkových listů, které burza vystavuje smluvním stranám automaticky po uzavření obchodu. Dřevařská burza také zvyšuje jistotu dodržení kontraktu.“

„Obchod je platný okamžikem skončení aukce. Prodávající i kupující vědí, že dodávka a platba musí proběhnout dle stanovených podmínek, v souladu se zněním závěrkového listu. V případě porušení povinností vyplývajících z uzavřeného burzovního obchodu nastupuje velmi efektivní řešení jakéhokoliv vzniklého sporu specializovaným rozhodčím soudem, zřízeným při ČMKB (Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze – PRIAC).“

„Případné spory jsou řešeny velmi rychle, což eliminuje nejistotu stran burzovního obchodu a mimo jiné umožňuje opětovné nakládání s dřívím, které je neplněním některé smluvní strany postiženo,“ uvedl k výhodám elektronického obchodování na Dřevařské burze Miroslav Hájek, generální sekretář ČMKB.

Podíl jehličnatého dříví tvořil cca 83 procent veškerých hotových sortimentů. Nejobchodovanějším sortimentem byla smrková kulatina pro pilařské výřezy (SM III PV), které bylo zobchodováno celkem 74 tisíc m3 za průměrnou roční cenu 2657 CZK/m3.

Objem prodaného smrkového vlákninového dříví (SM V VL) činil v roce 2022 téměř 54 tisíc kubických metrů, s průměrným ročním kurzem 1299 CZK/m3. Modřínové kulatiny MD III PV bylo v roce 2022 prodáno celkem 12,5 tisíce m3 za průměrnou cenu 3183 CZK/m3.

Listnatá vláknina (LX V VL) se obchodovala za průměrných 1363 CZK/m3 a ostatní listnaté dříví pro pilařské zpracování (LX III PV) v ročním průměru 5311 CZK/m3. Množství zobchodované dubové a bukové kulatiny pro pilařské zpracování dosáhlo téměř 9 tisíc m3 v celkové hodnotě 59 milionů korun.

Bukové dříví (v kategorii III PV) se v roce 2022 prodávalo za průměrnou cenu 2100 CZK/m3, dubová kulatina za 8431 korun za kubický metr.

Počet účastníků Dřevařské burzy překročil v roce 2022 magickou hranici 500. Nabídku dříví na Dřevařské burze zajištuje 36 registrovaných dodavatelů. Na burze dříví prodávají vedle správců státních lesů také lesnické společnosti, ale v průběhu roku 2022 začali na burze prodávat také obecní a soukromí vlastníci lesů. Poptávku zajišťuje přes 474 kupujících, převážně z České republiky.

„Meziročně jsme zaznamenali nárůst registrovaných odběratelů o 18 procent. Na dodavatelské straně došlo od roku 2021 ke zvýšení počtu aktivních dodavatelů dokonce o 54 procent. Zhruba 10 procent registrovaných obchodujících tvoří účastníci z okolních zemí, a to zejména ze Slovenska, které doplňují účastníci trhu z Polska, Rakouska, ale také například z Litvy a Německa. Z původně lokálního trhu se česká Dřevařská burza postupně stává středoevropským trhem dříví,“ potvrdil generální sekretář ČMKB.

„Do budoucna hledíme s mírným optimismem. Velmi nás těší pozitivní zkušenosti registrovaných odběratelů i dodavatelů, kteří si elektronické obchodování na Dřevařské burze pochvalují především pro jeho jednoduchost, flexibilitu, poskytování objektivních informací o obchodovaném dříví a také pro spolehlivost, spočívající ve standardizaci burzovních kontraktů.“

„Podle našeho názoru a dosavadních referencí má tento trh značný potenciál a to zvláště nyní, kdy na trhu už není přebytek kalamitního dříví. Byli bychom také rádi, aby se na Dřevařské burze objevilo větší množství dříví ze zahraničí. Do nadcházejícího období uvažujeme také o rozšíření burzovního trhu o řezivo nebo o sypané materiály,“ dodal Jiří Procházka, manažer úseku burzovních obchodů ČMKB.

Za 17 let existence Dřevařské burzy na ČMKB bylo zobchodováno celkem 4,5 milionu kubických metrů dříví v celkovém finančním objemu 7,3 miliard korun. Počet burzovních kontraktů přesáhl 6,5 tisíc.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019. (sfr)