Na trhu ČMKB Kladno bylo v roce 2022 uzavřeno 5 637 kontraktů za celkem 25 miliard Kč. (Ilustrační foto).

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) bylo v roce 2022 uzavřeno 5 637 kontraktů na dodávku 4,25 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 25,1 miliardy korun. Ve finančním vyjádření vzrostla bilance oproti roku 2021 více než trojnásobně.

„Obchodování na energetické burze ČMKB bylo v roce 2022 ovlivněno enormním nárůstem cen elektřiny a zemního plynu na evropském energetickém trhu. Vzhledem k tomu vzrostl finanční objem obchodování ve srovnání s rokem 2021 o více než 320 procent,“ uvedl ředitel úseku burzovních obchodů ČMKB Tomáš Vlček.

„Je určitě potěšující, že i přes loňskou turbulentní situaci si na energetickém trhu ČMKB zajistili dodávku energií prakticky všichni registrovaní odběratelé, především pak většina státních institucí, včetně kritické infrastruktury,“ dodal.

Obchody s dodávkou zemního plynu dosáhly v loňském roce objemu 2,465 milionu MWh, obchody s dodávkou silové elektřiny 1,781 milionu MWh. Ve finančním vyjádření připadalo na zemní plyn 9,022 miliardy korun a na silovou elektřinu 16,047 miliardy Kč.

Uzavřeno bylo 3220 kontraktů s elektřinou a 2414 kontraktů se zemním plynem, což je oproti roku 2021 nárůst o necelých 8 procent.

Nárůst cen energií, který se projevil již v druhé polovině roku 2021, v průběhu roku 2022 silně akceleroval. Válečný konflikt na Ukrajině, postupné ukončování ruských dodávek plynu a evropská snaha o včasné zajištění dostatečného množství zemního plynu na topnou sezonu 2022/23 vyústila v dramatický růst velkoobchodních cen energií.

Na německé burze EEX, kde se tvoří také ceny českých velkoobchodních energetických produktů, v srpnu dosáhly ceny futures kontraktů svého historického maxima.  Od září došlo vlivem přijatých opatření na evropské úrovni a na úrovni jednotlivých členských zemí EU k poklesu velkoobchodní ceny plynu i elektřiny.

Většina kontraktů na dodávku energií byla na ČMKB realizována v posledním čtvrtletí 2022. Odběratelé počátkem roku čekali, zda nedojde k poklesu cen. Toto očekávání ukončil ruský vpád na Ukrajinu a prudký cenový růst, který způsobil velký tlak na finanční jištění obchodníků na velkoobchodních burzách.

Kontraktace v průběhu jarních a letních měsíců byla proto složitá a objemy obchodů (zejména plynu) poměrně malé (0,517 milionu MWh). Naprostá většina burzovních nákupů na ČMKB na dodávku energií pro rok 2023 byla od září realizována s cenotvorbou na bázi spotových cen roku 2023.

Standardem obchodování se staly roční kontrakty na rok 2023. Na ČMKB se také v závěru roku začaly obracet organizace, které na trhu nedostaly od dodavatelů žádnou nabídku nebo které dříve nakupovaly klasickou veřejnou zakázkou.

Na rok 2023 vedle téměř všech ministerstev a krajů využily energetického trhu ČMKB k nákupu energií na rok 2023 také stovky měst a obcí a jimi zřizovaných organizací nebo samostatných společností. V celkem 8063 kontraktech mají na ČMKB nakoupenou dodávku 5,532 milionu megawatthodin elektřiny a plynu.

Odběratelé, kterým je nařízením vlády garantována maximální výše cen elektřiny a zemního plynu, budou hradit zastropované ceny elektřiny a plynu jako maximální.

Pokud nastane situace, kdy cena sjednaná burzovním obchodem na ČMKB bude v některých zúčtovacích obdobích roku 2023 na spotovém (denním) trhu nižší, než cena zastropovaná, budou odběratelé díky realizaci tohoto způsobu nákupu energií na ČMKB platit cenu nižší a státní rozpočet ušetří na kompenzacích dodavatelům energií.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství.

Obchodování s energiemi organizuje ČMKBK v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice. (sfr)