Usb, nabíječky

ČOI prověřila USB nabíječky, až třetina na trhu je vadných

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na bezpečnost USB nabíječek. V průběhu minulého roku zkontrolovala 32 USB nabíječek a u 11 výrobků zjistila nedostatky. Dvě USB nabíječky byly identifikovány jako nebezpečné. V kontrolách tohoto segmentu bude ČOI i nadále pokračovat. 

Česká obchodní inspekce kontrolovala v roce 2022 bezpečnost USB nabíječek. Celkem uskutečnila u 26 distributorů a 5 výrobců 31 kontrol, u kterých monitorovala bezpečnost 32 výrobků.

Inspektoři ČOI zjistili nedostatky u 11 výrobků. Tři výrobky nebyly opatřeny bezpečnostními informacemi v českém jazyce a čtyři výrobky nebyly označeny identifikačními a kontaktními údaji o výrobci či dovozci.

ČOI dále odebrala 7 výrobků k odbornému laboratornímu přezkoušení. Ve 2 případech analýza rizik prokázala vážné bezpečnostní riziko. Tyto USB nabíječky byly staženy obě z trhu a po zpracování potřebné dokumentace budou předány do databáze nebezpečných výrobků Safety Gate. Jedna z nabíječek je již z trhu stažena a u druhé se čeká na nabití právní moci rozhodnutí.

Kvůli nebezpečí úrazu elektrickým proudem inspekce zakázala prodej nabíječky značky Natec postrádávající dostatečnou izolaci. ČOI minulý týden varovala před používáním nabíječky NATEC 2,1A 2×USB, u které hrozí vlivem nedostatečné izolace úraz elektrickým proudem, případně až smrti uživatele.

Česká obchodní inspekce za zjištěné nedostatky uložila prozatím 7 pokut příkazem na místě v celkové hodnotě 51 000 Kč, v dalších případech se o pokutě rozhoduje ve správním řízení a čeká se na nabití právní moci.

Výsledky kontrolní akce zaměřené na USB nabíječky potvrzují, že u třetiny kontrolovaných výrobků se vyskytují nedostatky jak technického, tak administrativního charakteru. Tento segment produktů je spotřebitelskou veřejností často využíván, proto i Česká obchodní inspekce bude v kontrolách důsledně pokračovat v následujících obdobích. (at)