CSG Aerospace a UNIVERZITA PARDUBICE budou spolupracovat na výzkumných projektech.

CSG Aerospace a Univerzita Pardubice budou spolupracovat na výzkumných projektech i vzdělávání studentů. Zástupci divize CSG Aerospace náležící do holdingové společnosti Czechoslovak Group a Univerzity Pardubice podepsali rámcovou smlouvu o spolupráci v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a také při alokaci a vzdělávání studentů.

Smlouva, kterou 11. ledna předal prof. Bohuslav Přikryl, viceprezident pro výzkum, vývoj a inovace divize CSG Aerospace rektoru Univerzity Pardubice prof. Liboru Čapkovi vytváří jedinečný koncept spolupráce mezi akademickou sférou a významnými odborníky z praxe.

Pro každou sféru činností na základě této rámcové smlouvy, konkrétně pro vybrané oblasti technických oborů, fyzikálních jevů a principů, strojírenské a elektrotechnické technologie, vzniknou realizační dohody, ve kterých budou specifikovány podmínky spolupráce v dané oblasti.

Spolupráce univerzity a CSG Aerospace se bude zaměřovat především na pokročilé senzory a senzorové aplikace, podpůrné a zabezpečující robotické a autonomní platformy UAV/UGV, rozšířenou a virtuální realitu pro zlepšení situačního povědomí nebo také na implementaci umělé inteligence do produktů a prostředí společností divize CSG Aerospace.

Zároveň práce na společných projektech bude přispívat ke zvýšení úrovně vzdělávacího, vědeckého, výzkumného a vývojového potenciálu Univerzity Pardubice a ke zvyšování odborné úrovně jejích studentů, stejně tak i k technologickému rozvoji firem divize CSG Aerospace a jejich zaměstnanců.

Kooperace na konkrétních projektech může být základem pro vznik různých vědeckých a odborných publikací, výzkumných a vývojových projektů, návrhových a konstrukčních dokumentací, systémových a technologických integrací složitých technických systémů, nových technologií výroby, vlastních výrobků produktových řad a studií parametrů provozní spolehlivosti a nákladů životních cyklů atd.

Spolupráce firem divize CSG Aerospace s Univerzitou Pardubice jim rovněž pomůže při hledání nových kvalitních zaměstnanců a odborníků v rámci jejich zaměření.

CSG Aerospace zastřešuje české a slovenské společnosti působící v leteckém a elektronickém průmyslu.

Firmy divize vyrábějí a poskytují civilní i vojenskou leteckou techniku, palubní a komunikační systémy, modernizace letecké techniky, radary pro protivzdušnou obranu a řízení letového provozu, vyvíjejí software pro systémy řízení letového provozu a navazujících služeb, zajišťují opravy letadel a logistickou podporu a poskytují komplexní letový i pozemní výcvik vojenského a civilního personálu, letecké práce, servisní služby i speciální a obchodní leteckou dopravu. (sfr)