O2 nabízí zasílat vyúčtování za služby zákazníkům do datové schránky. (Ilustrační foto)

Společnost O2 přichází jako první operátor na trhu s možností zasílání vyúčtování za služby do datové schránky. V první fázi se tato možnost bude týkat korporátních zákazníků a státní správy. Jen zde jde o úsporu více než 260 tisíc listů papíru a 50 tisíc obálek každý měsíc. Právě digitalizace je podle O2 jedním z kroků, které operátor podniká na „cestě k udržitelnosti“.

Cílem, ke kterému začíná postupně O2 směřovat, je „odbourat papírová vyúčtování a začít komunikovat co nejvíce digitálně“.

Nově si tak od prosince mohou korporátní zákazníci i státní správa nechat posílat vyúčtování za služby operátora do své datové schránky.

„Tuto formu zasílání vyúčtování nabízíme vybraným zákazníkům jako první operátor v Česku. Datové schránky jsou vysoce zabezpečené. Jak odesílatel, tak příjemce jsou ověření a důvěryhodní a obsah zprávy nelze nijak měnit. Navíc, pro firmy se jedná o levnější způsob doručování než v případě vyúčtování na papíře v obálce,“ vysvětlil ředitel pro oblast veřejné správy O2 Tomáš Linhart.

Ss tím, že oproti současným až 72 korunám za doporučený dopis s dodejkou budou nově platit podnikatelé za zaslání vyúčtování datovou schránkou pouze 19 Kč.

Státní správa má pak tuto formu doručování zdarma.

Pomocí datové schránky lze navíc vyúčtování zasílat ve dvou formátech, nejen v PDF, ale také v ISDOC.

„Díky tomu bude možné, aby se data automaticky importovala do ekonomických nebo účetních systémů firmy, protože ISDOC je optimalizovaný a standardizovaný pro elektronickou fakturaci. Tím odpadne firmám zdlouhavé ruční zadávání jednotlivých položek vyúčtování, a to včetně rizika manipulace nepověřenou osobou nebo vzniku lidské chyby,“ vysvětlil Tomáš Linhart.

O2 zákazníkům nabízí navíc dlouhodobé garantované úložiště. Vyúčtování je tak v bezpečí archivováno a nikdy se neztratí.

Změnu nastavení a aktivaci služby zasílání vyúčtování datovou schránkou mohou korporátní zákazníci provést sami v Moje O2 v sekci „Nastavení vyúčtování“.

„Chceme firmám dát další nástroj, jak zefektivnit a také zlevnit některé procesy. Zaměstnancům to ušetří čas, který mohou věnovat důležitější práci. Navíc, v době, kdy se stále více klade důraz na udržitelnost, je digitalizace jednou z cest. Kdyby každý z korporátních zákazníků a státní správy této možnosti zasílání vyúčtování datovou schránkou využil, ušetřili bychom společně ročně přes 3 miliony listů papíru a 600 tisíc obálek, o dopravě každé z těchto obálek nemluvě,“ doplnil Tomáš Linhart.

S rozšířením na rezidentní zákazníky, kteří by chtěli rovněž využít možnosti doručování svého vyúčtování do datové schránky, počítá operátor v další fázi. (sfr)