Do ochrany životního prostředí se v roce 2021 v Česku investovalo téměř 30 miliard korun. (Ilustrační foto)

Do ochrany životního prostředí se v roce 2021 v Česku investovalo téměř 30 miliard korun. Prioritou byly odpadní vody a ochrana ovzduší a klimatu. Neinvestiční náklady s dominancí nakládání s odpady dosáhly loni rekordní úrovně téměř 87 miliard korun. Nejvyšší objem prostředků putoval do Moravskoslezského kraje (16 procent) a hlavního města Prahy (15 procent).

Investice na ochranu životního prostředí dosahují v Česku od roku 2018 roční úrovně zhruba 30 miliard korun. V roce 2021 to bylo celkem 29,5 miliardy korun.

Nejvíce finančních prostředků loni proudilo do oblastí nakládání s odpadními vodami (40 procent veškerých investic) a ochrana ovzduší a klimatu (23 procent). Podobně tomu tak bylo i v předchozím roce (37 procent a 28 procent).

V členění podle místa investice směřoval v roce 2021 nejvyšší objem prostředků do Moravskoslezského kraje (16 procent) a hlavního města Prahy (15 procent). Naopak nejméně z celkového objemu investic bylo realizováno v Libereckém kraji (2 procenta).

Neinvestiční náklady neboli tzv. běžné provozní výdaje vykazují dlouhodobě rostoucí trend. V roce 2021 dokonce dosáhly historického maxima, a to 86,8 miliardy korun. Jednalo se o meziroční nárůst o 22 procent (71,1 miliardy korun).

Většina všech neinvestičních nákladů na ochranu životního prostředí loni směřovala do oblasti nakládání s odpady (68 procent), za níž následovala oblast nakládání s odpadními vodami (18 procent).

Tržby z prodeje služeb na ochranu životního prostředí dosáhly v roce 2021 hodnoty 57,9 miliardy korun. Jednoznačně v nich s podílem 71 procent dominovaly tržby v oblasti nakládání s odpady. (pel)