ORLEN Unipetrol vstupuje do mechanické recyklace odpadu. Ohlásil akvizici zpracovatelské společnosti REMAQ. (Foto: ORLEN Unipetrol)

Skupina ORLEN Unipetrol pokračuje v naplňování cílů svého strategického rozvoje do roku 2030. V jeho rámci se zaměřuje také na principy cirkulární ekonomiky a trvalé udržitelnosti. Ty rozvíjí budováním širokého portfolia recyklačních aktivit, díky kterým bude schopna efektivním způsobem získávat a zpracovávat odpadní plast a bioodpad a vyrábět z něj nové petrochemikálie a biopaliva. Na své dosavadní aktivity zejména v oblasti chemické recyklace navazuje nyní vstupem do segmentu mechanické recyklace akvizicí společnosti REMAQ, předního hráče v této oblasti v regionu střední a východní Evropy, do své skupiny.

„Naše projekty v oblasti chemické recyklace plastů nám umožní realizovat principy cirkulární ekonomiky a současně nás přiblíží k naplnění cíle emisní neutrality skupiny ORLEN do roku 2050. Akvizicí společnosti REMAQ rozšíříme kompetence skupiny ORLEN také v oblasti mechanické recyklace. Naší ambicí je všechny způsoby recyklace odpadu vhodně propojit a sestavit ucelený a plně funkční řetězec, ve kterém efektivně spolupracují municipality, distributoři odpadu a jeho finální zpracovatelé,“ řekl Daniel Obajtek, předseda představenstva PKN ORLEN.

„V souladu se strategií skupiny ORLEN usilujeme o to, aby v roce 2030 byla naše kapacita recyklace plastů a organického odpadu na úrovni až 400 tisíc tun ročně. Touto akvizicí přispíváme k budování hodnoty našeho koncernu a současně těmito aktivitami přispíváme k ochraně životního prostředí této planety,“ dodal Obajtek.

(Foto: ORLEN Unipetrol)

„Naše poslání být do roku 2050 emisně neutrální plníme realizací postupných cílů, které jsme definovali v naší strategii udržitelného rozvoje do roku 2030. Jedním z nich je i rozvoj recyklačních aktivit tak, aby v roce 2030 až dvacet procent naší petrochemické produkce vznikalo pomocí recyklace plastového a organického odpadu,“ doplnil Tomáš Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol.

„Vybudovali jsme úspěšnou společnost, která je lídrem rychle se rozvíjejícího recyklačního trhu v regionu střední a východní Evropy. Spojení se silnou skupinou ORLEN Unipetrol vnímáme jako správný krok směrem k zajištění jejího dalšího rozvoje. Společně budeme silnější a dokážeme lépe reagovat na očekávání zákazníků obohacením portfolia našich produktů o specializované aplikace a dalším snížením jeho uhlíkové stopy,“ řekl Libor Večeřa, jednatel společnosti REMAQ.


Italsko-česká společnost REMAQ, s.r.o. byla založena v roce 2004. Zabývá se výrobou a obchodováním s plastovými recykláty zejména polypropylenem, polyetylenem a polystyrenem. V roce 2009 firma otevřela výrobní závod v průmyslovém areálu v Otrokovicích.

V něm provozuje 4 moderní regranulační linky s celkovou kapacitou 2 400 tun za měsíc. REMAQ je nejvýznamnější a nejrychleji rostoucí společností recyklující plasty v České republice a zastává významnou pozici i na evropském trhu.

Zaměstnává 80 lidí a její tržby přesahují půl miliardy korun. Dokončení akvizice se předpokládá nejpozději do konce března roku 2023.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv.

Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu.

Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně.

Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku ORLEN Benzina provozuje 427 stanic a je největším řetězcem.

Na Slovensku je ORLEN Benzina od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 24 stanic.

Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává téměř 5 000 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. (pel)