Praha schválila koncepci integrace Romů. Peníze na to půjdou z dotací i evropských fondů. (Ilustrační foto - redakční koláž)

Vedení Prahy schválilo koncepci integrace Romů na roky 2022 až 2030. V jejím rámci chce pražský magistrát v následujících letech prohloubit integraci Romů do veřejného života, bojovat proti předsudkům majoritní společnosti vůči nim nebo jim pomoci v sociální oblasti.

Informovala o tom pražská radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Koncepce má tři základní části. První částí je oblast sociální integrace.

„Tady se bude dokument zaměřovat na sociálně vyloučené Romy a jejich rodiny,“ upřesnila Třeštíková.

Druhou částí je boj proti diskriminaci a předsudkům většinové společnosti. Proti jim bude město bojovat například vzdělávacími nebo osvětovými kampaněmi.

Třetí částí je pomoc a zaměření se na etnickou emancipaci Romů ve veřejném životě, kdy se bude řešit, jak Romy více zapojit do veřejného života.

Financování konkrétních opatření má být zajištěno prostřednictvím městských dotací na sociální služby, dotacemi vypisovanými magistrátními odbory. Magistrát počítá také s dotačními programy jednotlivých městských částí a z fondů Evropské unie.

Podobný dokument vytvořilo hlavní město vůbec poprvé.

„Jedná se o důležitý dokument, který reflektuje současnou situaci, kdy je potřeba se zaměřit na propracovanější systém práce s romskými obyvateli Prahy. Nejen s těmi, kteří zde bydlí, ale také do města přichází,“ vysvětlila Třeštíková.

Dříve byla problematika romská integrace součástí jiných dokumentů. (sfr)