Křetínského holding EPH prodal dluhopisy v hodnotě 2 miliardy korun. (Ilustrační foto - eustream).

Energetický a průmyslový holding (EPH) emitoval prostřednictvím své dceřiné společnosti EPH Financing CZ pětileté dluhopisy se jmenovitou hodnotou každého dluhopisu ve výši 10 tisíc Kč v celkové hodnotě 2 miliardy korun s pevným úrokovým výnosem 8 % ročně.

K umístění emise udělila společnost EPH Financing CZ mandát konsorciu bank Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

EPH Financing CZ začala nabízet dluhopisy koncem června 2022. Dle emisních podmínek má společnost EPH Financing CZ možnost navýšit emisi dluhopisů o další půl miliardy korun českých.

„Navzdory přetrvávající nejistotě a vysoké volatilitě na trzích spojené s rostoucí mírou inflace jsme potěšeni silným zájmem ze strany investorů, kteří oceňují finanční sílu, dostatečnou diverzifikaci a stabilitu skupiny EPH,“ uvedl finanční ředitel a člen představenstva EPH Pavel Horský.

Energetický a průmyslový holding (EPH) je přední středoevropskou energetickou skupinou, která vlastní a provozuje zařízení v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Spojeném království, Irsku, Francii a Švýcarsku.

EPH je vertikálně integrovaná energetická utilita pokrývající kompletní hodnotový řetězec: od těžby hnědého uhlí přes výrobu elektřiny a tepla až po distribuci elektřiny a tepla. To zahrnuje i platformy pro dodávky a obchodování na jedné straně a správu plynárenské infrastruktury na straně druhé.

Společnosti, které jsou součástí skupiny EPH, zaměstnávají více než 24 tisíc lidí.

EPH patří mezi přední výrobce elektřiny se sídlem v České republice a je druhým největším distributorem a dodavatelem elektřiny na Slovensku. Kromě toho je provozovatelem nejrozsáhlejší tranzitní sítě v Evropě, klíčovým přepravcem ruského zemního plynu do Evropy a největším distributorem zemního plynu na Slovensku.

Skupinu EPH tvoří více než 70 společností strukturovaných do čtyř pilířů – EP Infrastructure, EP Power Europe, EP Logistics International a EP Real Estate.

Daniel Křetínský v EPH ovládá 50 % plus jednu akcii a vykonává manažerskou kontrolu. Patrik Tkáč kontroluje 44 % mínus jednu akcii. Zbylých 6 % akcií drží skupina manažerů EPH. (sfr)