Komerční banka se po dvou letech od svého majetkového vstupu do české společnosti Upvest stává jejím vlastníkem. (Foto: KB)

Komerční banka se po dvou letech od svého majetkového vstupu do české společnosti Upvest stává jejím vlastníkem. Platforma Upvest překonává vytyčené byznysové cíle a její začlenění do struktury Komerční banky proběhlo velice hladce. Koncem července 2022 proto Komerční banka v Upvestu nabývá majoritní podíl ve výši 96 %, a to dříve, než původně plánovala.

Investiční platforma Upvest ve spolupráci s KB má vysoký potenciál. Díky tomuto partnerství se Komerční bance podařilo úspěšně prohloubit aktivity v segmentu. V červenci 2020 nabyla KB v Upvestu majetkový podíl 18,90 % a o rok později jej pak zvýšila na 31,06 %.

Za dva roky spolupráce našli partneři takový způsob fungování, který je prospěšný pro obě strany. O dva roky později tak KB navýšila majetkový podíl v Upvestu rovnou na cílovou majoritu (96 %).

Komerční banka předpokládá, že se jí podaří aktuální hodnotu společnosti během nejbližších let zněkolikanásobit.

„Nabytí majority v Upvestu představuje další velký krok směřující k naplnění vize Komerční banky, kterou je rozvoj úspěšné spolupráce s inovativními fintechy a startupy. Naším cílem je, aby banka byla schopna dostat se za hranice poskytování běžných bankovních služeb. Jednou z částí portfolia, na které se zaměřujeme, je crowdfundingové financování,“ uvedl David Formánek, člen představenstva Komerční banky.

„Jsme proto velice rádi, že v rámci spolupráce s Upvestem se nám potvrdilo hned několik klíčových bodů, na jejichž základě jsme se do toho před dvěma lety rozhodli jít. Společnou nabídku klientům Komerční banky jsme připravovali hned od prvního majetkového vstupu. Dnes je jasné, že tato nabídka je pro obě skupiny klientů (developeři i investoři) velice atraktivní,“ dodal Formánek.

Investiční společnost Upvest poskytuje financování v oblasti real estate, zejména developerům, formou privátního dluhu a tyto profesionálně strukturované úvěry nabízí k investici pomocí své online platformy.

Hlavními výhodami business modelu Upvestu je fakt, že dokáže uspokojit obě strany transakce, a to jak individuální investory, tak developery. Hlavními výhodami pro investory je možnost investovat finance do vysoce kvalitních, výběrových real estate projektů online, rychle a jednoduše.

Developeři získávají možnost individuálně řešeného externího zdroje financování, které jim umožňuje připravovat kapitálově náročnější projekty, vícero projektů zároveň či zvyšovat návratnost vlastního kapitálu flexibilním úvěrovým nástrojem.

Upvest je příkladem toho, jak rychle se ze startupu využívajícího jednoduché digitální služby v kombinaci s expertízou v konkrétním segmentu může stát respektovaná společnost.

„Po více než dvouleté úspěšné spolupráci dávalo oběma stranám smysl, aby se Upvest stal plnohodnotnou součástí skupiny KB a dále se profesionalizoval a rozvíjel pod záštitou přední české banky, která spadá do globální skupiny SG,“ řekl David Musil, spoluzakladatel a CEO společnosti Upvest.

Spolupráci zastřešuje dceřiná společnost Komerční banky – KB SmartSolutions.

„V případě spolupráce s Upvestem se nám podařilo optimálně skloubit flexibilitu a rychlost startupu se silou a zázemím velké instituce, jakou je Komerční banka. Společně pro klienty připravujeme rozšíření nabídky projektů o další zajímavé ze sektoru real estate i mimo něj,“ dodal Patrik Nový, ředitel společnosti KB SmartSolutions.

Majetkový vstup do společnosti Upvest byl v létě roku 2020 historicky první akvizicí fintechu z dílny KB SmartSolutions.

Banka si prostřednictvím této spolupráce dala za cíl přinést technologickou a produktovou inovaci pro svoje klienty.


O společnosti Upvest

Upvest je úspěšný český fintech zaměřující se na investice do dluhového financování projektů ze sektoru real estate. Poskytuje individuální řešení pro developery poptávající externí zdroje financování a umožňuje jednotlivcům investovat i menší částky svých volných finančních prostředků.

Všechny projekty zařazené na online investiční platformu upvest.cz prochází důkladnými předinvestičními prověrkami. Technologie crowdfundingu je oblíbený business model, který globálně zažívá dynamický růst a Upvest tento model přinesl do ČR už před šesti lety.

Jeho pomocí si realitní investoři a developeři mohou zabezpečit dodatečné finanční zdroje pro realizaci investičních projektů. Pro individuální investory je to možnost, jak investovat i od nižších částek do profesionálně strukturovaného dluhu a získat expozici na lokální real estate sektor.

Společnost Upvest se od svého založení podílela na 30 projektech, a to zejména z pozice juniorního věřitele a poskytnula financování v celkovém objemu více než 1,29 miliardy korun. (pel)