Tržby ve službách ve 2. čtvrtletí 2022 meziročně stouply o 12,1 procenta. (Ilustrační foto)

Tržby ve službách ve 2. čtvrtletí 2022 meziročně stouply o 12,1 procenta. Mezičtvrtletně tržby ve službách vzrostly reálně o 2,4 procenta. Dařilo se většině odvětví, nejvíce ale službám souvisejícím s turistikou.

Vyplynulo to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

„Z dílčích odvětví služeb se nejvíce dařilo cestovním agenturám, kancelářím a jiným rezervačním činnostem, kterým tržby vzrostly o 217,1 procenta, následovalo je ubytování s růstem 146,5 procenta a letecká doprava, kde se tržby meziročně zvýšily o 135,6 procenta. Naopak největší pokles vykázaly činnosti související se zaměstnáním, a to o 13,7 procenta,“ uvedl Tomáš Harák, vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ.

Meziroční nárůst zaznamenala podle statistiků všechna hlavní odvětví služeb.

Tržby v odvětví dopravy a skladování vzrostly o 15,8 procenta.

V ubytování, stravování a pohostinství tržby stouply o 54,5 procenta.

V informačních a komunikačních činnostech se tržby meziročně zvýšily o 2,5 procenta. Totožný nárůst zaznamenala i oblast nemovitostí.

V profesních, vědeckých a technických činnostech tržby meziročně stouply o zhruba 7 procent. (pel)