AURES Holdings zveřejnil ESG zprávu za rok 2021. (Ilustrační foto: Aures Holdings)

AURES Holdings, největší středoevropský obchodník s ojetými automobily, právě zveřejnil svou ESG zprávu za rok 2021. Skupině se daří úspěšně plnit cíle, které si v oblasti ESG vytkla, ať už jde o péči o životní prostředí, zlepšování podmínek pro zaměstnance či o posilování aktivit v rámci společenské odpovědnosti.

„V uplynulém roce jsme učinili důležité kroky k naplnění našich cílů v oblasti ESG (Environment, Social, Governance) a zároveň jsme překonali řadu vnějších překážek, které se projevily v celém odvětví, včetně problémů souvisejících s Covidem, nedostatkem materiálu a inflačními tlaky na náklady,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna v České republice, Polsku a na Slovensku a poboček Driverama v Německu.

Mezi úspěchy ESG strategie AURES Holdings patří například snížení emisí výfukových plynů u prodaných vozů ve srovnání s rokem 2018 o 21 %, což je pro společnost důležitý krok na cestě k cíli snížit tyto emise do roku 2025 o 40 %.

V oblasti ochrany životního prostředí společnost dosáhla i významného milníku v oblasti hospodaření s vodou.

„Naším cílem je do roku 2030 snížit spotřebu vody na jeden prodaný vůz o 20 % ve srovnání s rokem 2019. V roce 2021 jsme tohoto cíle téměř dosáhli, když jsme snížili spotřebu vody na jeden prodaný vůz oproti výchozímu roku 2019 o 17 %,“ uvedla Karolína Topolová.

Společnost také dosáhla významného pokroku v oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

„Průměrný roční počet hodin školení na zaměstnance se v roce 2021 více než zdvojnásobil. Celkem jsme našim zaměstnancům poskytli 30 606 hodin školení,“ upozornila Karolína Topolová.

V oblasti společenské odpovědnosti se AURES Holdings nejvíce věnoval pomoci Ukrajině a pokračoval v podpoře dětí, které při dopravní nehodě přišly o jednoho nebo oba rodiče.

„Na konta neziskových organizací, pomáhajících Ukrajině, jsme poslali téměř 4 miliony korun, včetně pomoci našich zaměstnanců ze všech zemí, kde působíme. Na českých a slovenských pobočkách jsme připravili ubytovaní pro ukrajinské maminky a děti. Neziskovým organizacím jsme půjčili na dvě desítky aut na převoz ukrajinských rodin do bezpečí. Na 200 zaměstnanců se zapojilo do dobročinné činnosti, a to nejen v Polsku, ale i v ČR,“ uvedla Topolová.

AURES Holdings již také v České republice přes 20 let podporuje Dětskou dopravní nadaci, která finančně pomáhá sirotkům obětí dopravních nehod.

Nadace vyhověla již téměř 900 žádostí a děti podpořila částkou přes 15 milionů korun. Letos na jaře AURES Holdings spolu s ÚAMK SR inicioval založení Dětské dopravní nadace i na Slovensku. (pel)