České spořitelně stoupl v 1. pololetí roku 2022 čistý zisk na 11 miliard korun. (Ilustrační foto: ČS)

České spořitelně stoupl v 1. pololetí roku 2022 čistý zisk na 11 miliard korun. Čistý zisk za stejné období roku 2021 činil 6,6 miliard korun, v meziročním porovnání se tak zvýšil o 67 procent, díky výrazně vyššímu provoznímu výsledku odrážejícímu vývoj po pandemii covid-19, podpořený rozpuštěním opravných položek k rizikům v 1. pololetí 2022.

Provozní zisk dosáhl 14,8 miliardy korun, ve srovnání s 1. pololetím 2021 tak vzrostl o 43,7 %.

Provozní výnosy vzrostly v meziročním porovnání o 25 procent, ovlivněny obchodním růstem a zvyšováním úrokových sazeb ČNB.

„Výsledky České spořitelny v 1. pololetí odrážejí především rostoucí důvěru klientů v naši podporu v náročných časech, což se projevilo v rostoucích vkladech a úvěrech. Pokračovali jsme v pomoci našim klientům v mnoha směrech, abychom dále zlepšovali jejich finanční zdraví a finanční odolnost. ČS posílila program vrácení peněz za nákup potravin, rozšířila pojistné krytí a urychlila vývoj svých digitálních řešení,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení v hodnocení výsledků Banky za 1. pololetí 2022.

„I díky tomuto úsilí dosáhla Česká spořitelna solidního čistého zisku v 1. pololetí 2022 s výrazným meziročním růstem, který byl převážně ovlivněn nižší srovnatelnou základnou v důsledku pandemie covid-19. Navzdory silné finanční výkonnosti přetrvává vysoká nejistota kvůli pokračující válce na Ukrajině, narušeným dodavatelským řetězcům, možnému nedostatku plynu a rostoucí inflaci způsobené cenami energií,“ dodal Vondra.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 6,7 procenta na 4,8 miliardy korun, což bylo způsobeno čistým výnosem z poplatků z úvěrové činnosti a zprostředkování pojistných produktů.

Čistý zisk z obchodních operací stoupl o 58 procent na 1,8 miliardy korun.

Celkové provozní náklady zůstaly pod mírou inflace a meziročně se zvýšily o 5,6 procenta na 10,5 miliardy korun, což bylo způsobeno zejména vlivem nárůstu nákladů na zaměstnance a ostatních správních nákladů.

Poměr provozních nákladů a výnosů dosáhl 41,5 procenta, v loňském prvním pololetí to bylo 49,2 procenta.

Česká spořitelna je největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů. Disponuje největší sítí poboček a bankomatů. Její digitální bankovnictví George má 1,9 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní aplikací na českém trhu.

Od roku 2000 je ČS součástí evropské bankovní skupiny Erste. (pel)