ČEZ se v memorandu s MŽP zavázal urychlit dosažení uhlíkové neutrality o 10 let, tedy již v roce 2040. (Foto: Podpis memoranda mezi ministryní Hubáčkovou a šéfem ČEZ Benešem)

ČEZ chce být uhlíkově neutrální do roku 2040. S Ministerstvem životního prostředí uzavřel Memorandum o spolupráci při ochraně klimatu. ČEZ chce uhlíkově neutrálního provozu dosáhnout už v roce 2040, přitom jeho dosavadní cíl byl až rok 2050. ČEZ se tím zavazuje snižovat zátěž životního prostředí nad rámec požadavků legislativy.

Cílem je zajištění cenově dostupné, udržitelné a bezpečné výroby elektřiny a tepla, uvedla firma. Skupina ČEZ také potvrdila závazek do roku 2030 zprovoznit obnovitelné zdroje o výkonu 6 000 MW.

Informoval o tom Ladislav Kříž, mluvčí Skupiny ČEZ.Ministerstvo životního prostředí a Skupina ČEZ uzavřely Memorandum o spolupráci v ochraně klimatu, energetiky a některých souvisejících oblastech. Obě strany budou spolupracovat na komplexní dekarbonizaci všech segmentů české ekonomiky.

ČEZ se zároveň zavazuje urychlit dosažení uhlíkové neutrality svých provozů o 10 let. Závazek přijatý v rámci Pařížské dohody původně přepokládal tento milník až v roce 2050.

Ministerstvo bude usilovat o to, aby společnosti jako ČEZ v jejich přechodu na klimatickou neutralitu podpořilo, především v oblasti výstavby obnovitelných zdrojů energie jako například inovativní fotovoltaiky a agrovoltaiky.

Dokument, který navazuje na více než desetiletou mimořádnou spolupráci obou stran, dnes v kulisách plovoucí fotovoltaické elektrárny ve Štěchovicích slavnostně podepsali ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) a předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Dnešní snahou MŽP je co nejvíce finančně i legislativně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie, především z Modernizačního fondu, ale i dalších našich dotačních titulů. V kontextu války na Ukrajině se zřetelně ukazuje, že Česká republika nemá na co čekat.“

„K zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti musíme v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu transformovat českou energetiku směrem k čistým zdrojům energie, které nezatěžují životní prostředí lokálními emisemi ani emisemi CO2. V ČEZ máme partnera, který si to dobře uvědomuje a který chce své ambice v dekarbonizaci ještě urychlit,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Hlavními recepty jsou podle Memoranda vedle masivní podpory rozvoje obnovitelných zdrojů také dlouhodobá a stabilní podpora provozu a dalšího rozvoje jaderné energetiky, včetně malých modulárních reaktorů.


ČEZ provozuje fotovoltaickou elektrárnu na hladinu vodní nádrže přečerpávací elektrárny Štěchovice.

ČEZ provozuje fotovoltaickou elektrárnu na hladině vodní nádrže přečerpávací elektrárny Štěchovice.


Celý proces má také výrazný sociální aspekt, proto je nutné průběžně využívat příležitosti ke zlepšení životních podmínek regionů, které čeká strukturální transformace vzhledem k útlumu uhelného průmyslu. Pro zabezpečení plynulého procesu proměny uhelných regionů má MŽP ve své gesci Operační program Spravedlivá transformace.

„Chceme budovat energetiku cenově dostupnou, bezpečnou, bezemisní a nezávislou. Jsou to věci, které se nevylučují, ale jdou ruku v ruce. Jako největší provozovatel obnovitelných zdrojů v Česku chceme jít příkladem všem ostatním energetikám i v budoucnu.“

„Zavazujeme se proto, že uhlíkové neutrality našeho výrobního portfolia v České republice dosáhneme už do roku 2040, a to plně v souladu s cíli vyplývajícími z naší aktualizované strategie VIZE 2030 Čistá Energie Zítřka.“

„Počítáme především s masivními investicemi do širokého spektra bezemisních projektů – v čele s 6000 megawatt nových obnovitelných zdrojů energie do roku 2030, novými jadernými bloky v Dukovanech a Temelíně nebo rozvojem malých modulárních reaktorů v areálech klasických elektráren. Zrychlujeme také budování infrastruktury pro elektromobilitu a do budoucna počítáme i s výrazným zapojením vodíku,“ vysvětlil předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Pokračovat bude také spolupráce v oblasti vzdělávání, výchově a osvětě vyzdvihující udržitelný rozvoj, kooperace v environmentálním poradenství nebo výsadbě zeleně.

Mimořádná spolupráce ministerstva životního prostředí a ČEZ se datuje již od roku 2010, kdy obě strany podepsaly Prohlášení o strategické součinnosti ČEZ a MŽP v oblasti ochrany ovzduší a klimatu. Obsahovalo 21 závazků ČEZ vedoucích k významnému snížení zátěže životního prostředí a vybudování trvale udržitelné energetiky.

V prioritní oblasti snižování emisí oxidů dusíku, oxidů síry a tuhých znečisťujících látek naplnil ČEZ původní stanovené závazky s velkou rezervou již v roce 2016 a v trendu pokračoval i nadále. Díky tomu nebyly do ovzduší vypuštěny stovky tisíc tun emisí. (sfr)