Evropská unie schválila digitální výchovu občanů k počítačové gramotnosti

Trojice klíčových institucí EU, Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, schválila zprávu „Cesta k digitální dekádě“. Konkrétní plán EU v oblasti digitálních dovedností, infrastruktury, podniků a veřejných služeb má za cíl dosáhnout do roku 2030 digitální transformace ekonomiky a společnosti. Podle schváleného plánu by 80 % procent populace EU ve věku od 16 do 74 let mělo mít alespoň základní digitální dovednosti.

Jednání za Evropský parlament vedla česká europoslankyně Martina Dlabajová.

„Dnešní dohodu považuji za velký úspěch. Digitální technologie mění svět a zasahují do života lidí a podnikání firem. Evropa musí být plně připravena, aby mohla využít maximum z toho, co digitalizace nabízí,“ uvedla vyjednavačka za celý Evropský parlament a česká europoslankyně Martina Dlabajová (Renew Europe, nezávislá za ANO).

„Na dohodu jsem nesmírně hrdá, a to i proto, že v ní můžeme vidět jasnou českou stopu. Jde o velký úspěch v tzv. trialogu, který si může na svůj účet připsat Česká republika. Zásluhy o uzavření kompromisu nese nejen česká zpravodajka Evropského parlamentu, ale také české předsednictví Radě EU,“ zdůraznila.

Letos v březnu EU představila vizi, která vytyčuje důležité směry, kudy se evropská sedmadvacítka musí vydat, aby skutečně dosáhla plné digitalizace do roku 2030.

Politický program „Cesta k digitální dekádě“ tuto vizi rozpracovává a obsahuje jasné a konkrétní návrhy v oblasti digitálních dovedností, digitální infrastruktury, digitalizace podniků nebo veřejných služeb.

Dále počítá s maximální spoluprací mezi členskými státy, hodnocením jejich víceletých strategických plánů a v neposlední řadě i s podporou společných projektů např. v oblasti umělé inteligence či kyberbezpečnosti.

„Jako zpravodajka zodpovědná za postoj celého Evropského parlamentu, jsem při každém jednání dávala pozor, aby byly dostatečně zohledněny zájmy českých podniků, a to nejen těch velkých, ale především malých a středních nebo start-upů.“

„Nic se nezměnilo na tom, že drtivá většina firem působících v Evropě jsou právě malé a střední firmy a zaslouží si naši podporu. Česká republika v tom není žádnou výjimkou,“ řekla Martina Dlabajová.

Evropský parlament uvedl nejdůležitější body, na které vize cílí:

Digitální dovednosti

Osmdesát procent populace EU ve věku od 16 do 74 let by mělo mít alespoň základní digitální dovednosti, tj. bylo schopných používat počítač a internet.

Zabezpečená a udržitelná digitální infrastruktura

Cílem je, aby do roku 2030 byla všude v EU dostupná mobilní síť 5G. Unie by také měla zdvojnásobit svůj podíl na celosvětové produkci špičkových polovodičů tak, aby snížila svou závislost na jejich dodávkách ze třetích zemí.

Vzniknout má rovněž deset tisíc klimaticky neutrálních a vysoce zabezpečených okrajových IT uzlů, které slouží vzájemnému propojení jednotlivých poskytovatelů (operátorů) služeb na internetu.

EU také hodlá usilovat o vývoj prvního počítače s kvantovým zrychlením.

Digitální transformace podniků

EU bude usilovat o to, aby do roku 2030 přes 90 procent malých a středních podniků v členských zemích využívalo alespoň v základní míře informační technologie, tedy používalo maily, vnitřní firemní komunikační platformy nebo e-shopy.

Tři čtvrtiny evropských podniků by také měly využívat tzv. cloudy (vzdálené servery pro ukládání velkoobjemových počítačových dat) nebo umělou inteligenci.

EU také chce ve velké míře podporovat rozvoj tzv. „unicorn” podniků (původní start-upová firma, která raketově vygenerovala obří zisk a jejíž hodnota přesáhla 1 miliardu dolarů). V současnosti podle dostupných údajů existuje kolem 500 takových firem, přičemž drtivá většina z nich sídlí v Asii, EU v tomto ohledu výrazně zaostává.

Digitalizace veřejných služeb

Do osmi let by podle zveřejněné strategie mělo být sto procent klíčových veřejných služeb v EU k dispozici online, všichni občané Unie by také měli mít elektronický přístup ke své zdravotní dokumentaci. 80% občanů EU by pak také podle plánu mělo využívat digitální identitu. (sfr)